Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Mobilní hospic sv. Kryštofa od nás získal finance na obnovu zdravotnických brašen

Ve středu 21. září 2016 jsme předali finanční dar ve výši 16 tisíc korun Mobilnímu hospici sv. Kryštofa v Ostravě. Ten z daru pořídí 6 nových zdravotnických brašen, které nahradí ty dosavadní, po mnoha letech provozu již velmi opotřebované.

"Pro zajištění co nejlepší kvality poskytované zdravotní péče Mobilním hospicem sv. Kryštofa je nutné, aby zdravotní sestry měly pro práci k dispozici dostatečné zdravotnické vybavení," říká ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. "V současné době bychom rádi pro jeho klienty pořídili 6 nových zdravotnických brašen, které nahradí ty dosavadní, po mnoha letech provozu již velmi opotřebované," vysvětluje ředitel. "Vzhledem k nákladnosti péče však nejsme schopni zajistit vlastní potřebné zdroje pro jejich obnovu. Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velmi vděčni, protože díky této pomoci můžeme obnovu zdravotnických brašen zrealizovat a zajistit tak i nadále stávající kvalitu poskytované hospicové péče," dodává. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Benefiční koncert Ireny Budweiserové pro Nadační fond Umění doprovázet

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert Ireny Budweiserové, který pořádáme v sobotu 8. října 2016 od 19,00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí v rámci oslav Světového dne hospice a paliativní péče. Přijďte, tešíme se na Vás!

Domácí hospic Jordán rozšíří díky našemu daru půjčovnu kompenzačních pomůcek o elektrickou polohovací postel

Finanční dar ve výši 16 tisíc korun jsme v pátek 19. srpna 2016 předali ředitelce Domácího hospice Jordán v Táboře. Dar je určen na zakoupení elektrické polohovací postele pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

"Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou fakultativní službou půjčovna pomůcek", říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. "Mezi nejžádanější pomůcku patří polohovací postele, u nichž stále poptávka převyšuje nabídku. Rádi bychom proto rozšířili nabídku naší půjčovny o elektrickou polohovací postel se speciálním systémem skládání, které šetří místo při transportu i při skládání, a kterou můžeme do konce srpna zakoupit za akční cenu 16 tisíc korun. Jsme tudíž velice rádi, že díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme této nabídky využít a postel zakoupit," dodává ředitelka.Bližší informace viz.: Tisková zpráva

V rámci projektu Právo umírat bezbolestně pomáháme hospicům s léčbou bolesti

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun jsme v úterý 19. července 2016 předali Hospici v Mostě na nákup opiátů a léků tišících bolest. Celkově jsme Hospic v Mostě podpořili částkou 282 tisíc korun.

Péče o těžce nemocné pacienty je pro hospic finančně velmi nákladná. "Jsme schopni našim pacientům zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest i další nepříjemné symptomy těžkého onemocnění," říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "To lze ale většinou zajistit jen s léky, převážně opiáty, jejichž cena však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto nelehkou situaci pomáhá řešit", dodává ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Řekli o nás: www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/hospic-v-moste-shani-penize-na-provoz-po-cely-rok-spolehat-se-musi-na-dotace-i-sponzory--1634357

prehravac.rozhlas.cz/audio/3671156

Hospic sv. Zdislavy může zakoupit další polohovací lůžko pro klienty v domácí péči

Finanční dar ve výši 32 tisíc korun jsme v úterý 28. června 2016 předali Hospici sv. Zdislavy v Liberci. Ten z daru zakoupí další polohovací lůžko pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Celkově jsme Hospic sv. Zdislavy podpořili částkou 201 tisíc korun.

"Zájem o domácí hospicovou péči stále narůstá, a proto bychom velmi nutně potřebovali zakoupit další polohovací lůžka, která velmi pomáhají těžce nemocným pacientům zkvalitnit jejich život i v závěrečné fázi," říká Ing. Taťána Janoušková, ředitelka hospice. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť nám umožní pořídit další polohovací lůžko a navýšit tak stávající kapacitu, kterou máme k dispozici a poskytnout paliativní péči většímu počtu našich umírajících, o které se staráme přímo v jejich domácím prostředí," dodává ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky