Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Domácí hospic Vysočina zakoupil z našeho daru kyslíkový koncentrátor

Finanční dar ve výši 27 tisíc korun jsme v úterý 31. května 2016 předali řediteli Domácího hospice Vysočina na nákup kyslíkového koncentrátoru pro těžce nemocné pacienty mobilního hospice v Jihlavě.

Středisko hospicové péče v Jihlavě poskytuje své služby již od roku 2008. "Pro kvalitní zabezpečení domácí hospicové péče je nutné mít dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek", říká ředitel hospice Ing. Petr Havlíček. "V současné době potřebujeme doplnit půjčovnu v Jihlavě o nový kyslíkový koncentrátor, který umožňuje pacientům s dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života," doplňuje ředitel. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděční, neboť nám umožní další koncentrátor zakoupit a navýšit tak stávající kapacitu, kterou máme k dispozici a poskytnout paliativní péči většímu počtu umírajících v domácím prostředí", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Podpořili jsme Hospic svatého Lazara v Plzni

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun jsme ve čtvrtek 21. dubna 2016 předali Hospici svatého Lazara na nákup léků a zdravotnického materiálu pro jeho těžce nemocné pacienty.

Hospic svatého Lazara v Plzni je nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje od roku 1998 každoročně o téměř 200 nevyléčitelně nemocných pacientů, převážně s onkologickou diagnózou. Péče o tyto pacienty je pro hospic finančně velmi nákladná. "Jsme schopni našim pacientům zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest i další nepříjemné symtomy těžkého onemocnění", říká ředitel hospice Mgr. Jan Souček."K tomu však potřebujeme zejména dostatek léků a zdravotnického materiálu, jejichž cena však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto nelehkou situaci pomáhá řešit", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech jsme přispěli na zvedák pro imobilní pacienty

Finanční dar ve výši 23 tisíc korun jsme ve středu 23. března 2016 předali Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, který tak získal potřebné finanční prostředky na nákup zvedáku pro imobilní pacienty.

"Pomocí zvedáku je možné bezpečně a hlavně šetrně zvednout většinu pacientů včetně těch, kteří už nejsou své pohyby schopni ovládat. Je tak zvýšena nejen kvalita poskytované péče, ale zároveň i velmi usnadněna práce ošetřujícího personálu", říká ředitel hospice Bc. Jiří Krejčí. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme velice vděčni, neboť nám umožní zrealizovat nákup tohoto zvedáku, na jehož pořízení se podílela ještě Nadace KB, a.s. - Jistota a "Era pomáhá regionům", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Napsali o nás: www.ctidoma.cz/zdravi-styl-zpravodajstvi/2016-05-28-hospic-v-cercanech-ziskal-zvedak-pro-nemohouci-pacienty-24166

Podpořili jsme další mobilní hospic - Domácí hospic Athelas v Písku

Finanční dar ve výši 25 tisíc korun jsme ve čtvrtek 25. února 2016 předali Domácímu hospici Athelas, který poskytuje komfortní péči umírajícím pacientům z Písku a jeho okolí. Hospic z daru zakoupí koncentrátor kyslíku, který slouží zejména pacientům s dýchacími obtížemi.

"K tomu, abychom mohli poskytovat kvalitní domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění," říká Mgr. Milada Štojdlová, předsedkyně střediskové rady DM CČSH. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velmi vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit další koncentrátor kyslíku, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života," dodává. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Lůžkový hospic v Liberci má již své první klienty

V úterý 16. února 2016 jsme navštívili nově otevřený lůžkový hospic v Liberci, který slouží nevyléčitelně nemocným lidem od 1. ledna 2016. Jeho budování začalo v červenci 2014 a nyní je konečně u konce. Liberecký kraj byl jedním z posledních tří krajů, kde lůžkový hospic chyběl.

Poskytovatelem péče v tomto zařízení je Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., kterou jsme v minulosti také několikrát podpořili. I proto jsme velice rádi, že se myšlenka postavit v tomto kraji lůžkový hospic naplnila a věříme, že potřební v něm najdou důstojné zázemí pro poslední chvíle svého života.

Lůžkový hospic sídlí v objektu bývalého sirotčince v Liberci. Celková rekonstrukce stavby v sobě zahrnovala nejen opravu historické budovy, ale také dostavbu dvou nových bočních přístaveb, rekonstrukci administrativní budovy, vybavení objektu vnitřním zařízením a moderními zdravotnickými technologiemi. Nové podoby se také dočkala přilehlá okrasná zahrada. Ve čtyřpatrové budově hospice vzniklo celkem 28 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Hospic má také svou vlastní rozlučkovou kapli. Bližší informace viz. www.hospiczdislavy.cz

Návštěva libereckého hospice

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky