Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Podpořili jsme Hospic svatého Lazara v Plzni

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun jsme ve čtvrtek 21. dubna 2016 předali Hospici svatého Lazara na nákup léků a zdravotnického materiálu pro jeho těžce nemocné pacienty.

Hospic svatého Lazara v Plzni je nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje od roku 1998 každoročně o téměř 200 nevyléčitelně nemocných pacientů, převážně s onkologickou diagnózou. Péče o tyto pacienty je pro hospic finančně velmi nákladná. "Jsme schopni našim pacientům zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest i další nepříjemné symtomy těžkého onemocnění", říká ředitel hospice Mgr. Jan Souček."K tomu však potřebujeme zejména dostatek léků a zdravotnického materiálu, jejichž cena však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto nelehkou situaci pomáhá řešit", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech jsme přispěli na zvedák pro imobilní pacienty

Finanční dar ve výši 23 tisíc korun jsme ve středu 23. března 2016 předali Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, který tak získal potřebné finanční prostředky na nákup zvedáku pro imobilní pacienty.

"Pomocí zvedáku je možné bezpečně a hlavně šetrně zvednout většinu pacientů včetně těch, kteří už nejsou své pohyby schopni ovládat. Je tak zvýšena nejen kvalita poskytované péče, ale zároveň i velmi usnadněna práce ošetřujícího personálu", říká ředitel hospice Bc. Jiří Krejčí. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme velice vděčni, neboť nám umožní zrealizovat nákup tohoto zvedáku, na jehož pořízení se podílela ještě Nadace KB, a.s. - Jistota a "Era pomáhá regionům", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Napsali o nás: www.ctidoma.cz/zdravi-styl-zpravodajstvi/2016-05-28-hospic-v-cercanech-ziskal-zvedak-pro-nemohouci-pacienty-24166

Podpořili jsme další mobilní hospic - Domácí hospic Athelas v Písku

Finanční dar ve výši 25 tisíc korun jsme ve čtvrtek 25. února 2016 předali Domácímu hospici Athelas, který poskytuje komfortní péči umírajícím pacientům z Písku a jeho okolí. Hospic z daru zakoupí koncentrátor kyslíku, který slouží zejména pacientům s dýchacími obtížemi.

"K tomu, abychom mohli poskytovat kvalitní domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění," říká Mgr. Milada Štojdlová, předsedkyně střediskové rady DM CČSH. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velmi vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit další koncentrátor kyslíku, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života," dodává. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Lůžkový hospic v Liberci má již své první klienty

V úterý 16. února 2016 jsme navštívili nově otevřený lůžkový hospic v Liberci, který slouží nevyléčitelně nemocným lidem od 1. ledna 2016. Jeho budování začalo v červenci 2014 a nyní je konečně u konce. Liberecký kraj byl jedním z posledních tří krajů, kde lůžkový hospic chyběl.

Poskytovatelem péče v tomto zařízení je Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., kterou jsme v minulosti také několikrát podpořili. I proto jsme velice rádi, že se myšlenka postavit v tomto kraji lůžkový hospic naplnila a věříme, že potřební v něm najdou důstojné zázemí pro poslední chvíle svého života.

Lůžkový hospic sídlí v objektu bývalého sirotčince v Liberci. Celková rekonstrukce stavby v sobě zahrnovala nejen opravu historické budovy, ale také dostavbu dvou nových bočních přístaveb, rekonstrukci administrativní budovy, vybavení objektu vnitřním zařízením a moderními zdravotnickými technologiemi. Nové podoby se také dočkala přilehlá okrasná zahrada. Ve čtyřpatrové budově hospice vzniklo celkem 28 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Hospic má také svou vlastní rozlučkovou kapli. Bližší informace viz. www.hospiczdislavy.cz

Návštěva libereckého hospice

Domácí hospic Vysočina obdržel dar na zakoupení injekčního dávkovače

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 jsme Domácímu hospici Vysočina předali finanční dar ve výši 30 tisíc korun na injekční dávkovač pro těžce nemocné pacienty mobilního hospice ve Velkém Meziříčí.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. poskytuje domácí hospicovou péči ve středisku Nové Město na Moravě již od roku 2005 a ve středisku v Jihlavě od roku 2008. Od září 2014 funguje v rámci novoměstského střediska také samostatné pracoviště ve Velkém Meziříčí, které zajišťuje domácí hospicovou péči ve východní části okresu Žďár na Sázavou.

"Pro všechna naše pracoviště je velmi důležitou fakultativní službou půjčovna zdravotnických pomůcek", říká ředitel hospice Ing. Petr Havlíček. "Velkomeziříčskou půjčovnu vybavujeme postupně, a tak jsme za dar Nadačního fondu Umění doprovázet velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit další injekční dávkovač, jenž je pro nás naprosto nezbytnou pomůckou, a který si zatím musíme mezi středisky vzájemně půjčovat", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 36

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky