Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Beseda se socioložkou dr. Jiřinou Šiklovou

Mnohokrát děkujeme všem za podporu a účast na besedě s dr. Jiřinou Šiklovou, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s městem Nové Strašecí ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 17,00 hodin v Městské galerii Viktora Olivy. Téma besedy bylo - Smrt je nevyhnutelná, ale ostatní záleží na nás....

S přední českou socioložkou Jiřinou Šiklovou, autorkou knihy Vyhoštěná smrt, jsme mluvili o moudrosti stáří (a kam se v naší společnosti poděla) i o tom, jak je důležité o konci života mluvit a zda může být smrt dobrá.... "Dříve byla péče o staré a nemocné samozřejmou záležitostí rodiny, případně jiných blízkých osob. Smrt byla zahrnuta do života, běžně se o ní mluvilo a nemocný na ni byl připraven. Mohl se rozloučit, vyříkat křivdy, rozdat ponaučení. Pravidlem byla i zpověď knězi a rozhřešení. Za minulého režimu se umíralo v nemocnicích. Blízcí směli k nemocnému jen v návštěvních hodinách, smrt byla tabu," tak zahájila dr. Šiklová svoji přednášku, která plynule přešla v besedu, v průběhu které zaznělo mnoho dotazů, názorů, ale i osobních zkušeností s odchodem blízkých. Umírání a smrt jako společenská témata u nás sice moc nefrčí, ale beseda ukázala, jak důležité je o těchto věcech mluvit.

Mostecký hospic obnoví z našeho daru kompenzační pomůcky v půjčovně

Finanční dar ve výši 25 tisíc korun jsme ve čtvrtek 5. dubna 2018 předali ředitelce Hospice v Mostě. Dar je určen na nákup 3 invalidních vozíků a dvou chodítek do půjčovny pomůcek, která při hospici funguje. Celková částka, kterou jsme mostecký hospic podpořili, činí téměř 360 tisíc korun.

"Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou službou půjčovna kompenzačních pomůcek," říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "V důsledku častého používání, a to i při velmi dobré údržbě, však dochází k opotřebení těchto pomůcek a ty je pak časem nutné zcela vyřadit. To se v současné době především týká několika invalidních vozíků a chodítek, které bychom tudíž rádi obnovili," vysvětluje situaci paní ředitelka. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice rádi, neboť nám umožní zakoupit hned 3 invalidní vozíky a dvě chodítka," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Napsali o nás: www.homerlive.cz/mostecky-hospic-obnovi-z-daru-kompenzacni-pomucky-v-pujcovne/

Domácí hospic Jordán obnoví díky našemu daru antidekubitní matrace

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme předali zástupcům Domácího hospice Jordán v Táboře finanční dar ve výši 29 tisíc Kč na nákup antidekubitních matrací pro těžce nemocné pacienty tohoto hospice. Celková částka, kterou jsme tento hospic podpořili, činí téměř 130 tisíc Kč.

"Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou službou půjčovna kompenzačních pomůcek," říká ředitelka hospice Marie Sovadinová." V loňském roce se v žebříčku nejčastěji půjčovaných pomůcek umístila na předních místech antidekubitní matrace s kompresorem. Bohužel, v důsledku častého používání i běžného opotřebení, došlo vloni k nevratnému poškození 3 matrací a další dvě jsme ze stejných důvodů museli zcela vyřadit", vysvětluje situaci paní ředitelka. "Z celkového počtu 9 máme tedy v současnosti pouze 4 funkční matrace, které jsou neustále v oběhu a nestačí ani zdaleka pokrýt poptávku klientů. Za dar Nadačního fondu Umění dprovázet jsme proto velice vděčni, neboť nám umožní několik antidekubitních matrací zakoupit a zároveň doplnit vybavení půjčovny o tolik žádané pomůcky," dodává. Bližší informace viz.:  Tisková zpráva

Náš poslední dar v roce 2017 patří Hospici sv. Jiří v Chebu

Poslední finanční dar v roce 2017 ve výši 20 tisíc korun jsme v pátek 15. prosince 2017 předali Hospici sv. Jiří v Chebu. Dar je určen na nákup léků a zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

"Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné kienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší," říká ředitelka mobilního hospice Alena Votavová. "Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit jen pomocí aplikace léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu, které nám ale zdravotní půjčovna hradí pouze do určité výše," vysvětluje ředitelka. "Zbývající část jsme nuceni hradit sami, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám pomáhá tuto nelehkou situaci řešit," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Napsali o nás: www.cheb.cz/vanocni-darky-pro-nbsp-hospic-sv-jiri-v-nbsp-chebu/d-966877/p1=56554

zivechebsko.cz/2017/12/19/darovane-financni-prostredky-hospic-sv-jiri-v-chebu-pouziva-pro-potreby-nemocnych-lidi/

www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Cheb-Vanocni-darky-pro-Hospic-Sv-Jiri-517175

www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/cheb-vanocni-darky-pro-hospic-sv.-jiri-140923/

Benefiční koncert Jaroslava Svěceného a Václava Máchy pro Nadační fond Umění doprovázet

Mnohokrát děkujeme všem za podporu a účast na našem benefičním koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který pro nás v letošním roce vystoupil za doprovodu úžasného klavíristy Václava Máchy. Koncert se uskutečnil v pondělí 4. prosince 2017 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Nádherná hudba v podání Jaroslava Svěceného a Václava Máchy, umocněna krásným prostředím Tereziánského sálu, byla pro všechny posluchače nejen krásným hudebním zážitkem, ale i příjemným vstupem do začínajícího adventu. Moc děkujeme panu Svěcenému za podporu i dlouholetou spolupráci a těšíme se na další krásné koncerty!! Bližší informace viz.: Tisková zpráva

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky