Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Díky daru obmění hospic opotřebované antidekubitní matrace

Finanční dar ve výši 22 tisíc korun jsme ve středu 19. listopadu 2014 předali řediteli Charity Ostrava. Dar je určen na nákup antidekubitní matrace pro těžce nemocné pacienty Hospice sv. Lukáše v Ostravě.

Hospic sv. Lukáše byl založen v roce 2007 a v průběhu svého fungování poskytl své služby již 2 300 nevyléčitelně nemocným pacientům."Po sedmi letech provozu již došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit", říká Bc.Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava."V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili 2 nové antidekubitní matrace, které nahradí ty dosavadní, již vysloužilé", vysvětluje pan ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Benefiční představení Alfreda Strejčka

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili benefičního představení Bach a Bible v podání Alfreda Strejčka (přednes) a Miroslava Petráše (violoncello). Tímto benefičním představením jsme se připojili k oslavám Světového dne hospice a paliativní péče, jehož oslavy již tradičně připadají na druhou sobotu v říjnu.

Představení jsme uspořádali v sobotu 11. října 2014 v modlitebně CASD, Praha 5. Spojení vybraných kapitol z Bible v přednesu Alfreda Strejčka s cellovými suitami Johanna Sebastiana Bacha v podání Miroslava Petráše bylo pro všechny účasníky jistě hlubokým zážitkem.  Děkujeme, že jste přišli a podpořili nás!! Více viz.: Tisková zpráva

Léčba bolesti je v hospici prioritou

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v pátek 10. října 2014 předali řediteli prachatického hospice na nákup léků, které pomohou od bolesti těžce nemocným pacientům.

„Jsme schopni našim pacientům zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest i další nepříjemné symptomy těžkého onemocnění, “ říká ředitel hospice PhDr. Robert Huneš. „Dokážeme to však pouze za pomoci opiátů a léků, jejichž cena značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto nelehkou situaci pomáhá řešit,“ vysvětluje ředitel Huneš s tím, že v letošním roce došlo k dramatickému snížení poskytnuté dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a tak je zajištění kvalitní péče mnohem složitější. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velmi vděčni, neboť nám umožní zakoupit potřebné opiáty a léky tlumící bolest, jejichž množství nám vystačí na několik měsíců léčby bolesti,“ dodává. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň od nás získala peníze na nákup lineárního dávkovače léků

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v pondělí 22. září 2014 osobně předali paní ředitelce Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. na nákup lineárního dávkovače léků pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

" K tomu, abychom mohli poskytovat kvalitní domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění", říká Mgr. Petra Brychtová, ředitelka domácí hospicové péče. "Vzhledem k letošnímu nárůstu počtu pacientů jsme za dar NF Umění doprovázet velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit další lineární dávkovač léků, který umožňuje pacientům trpícím bolestí zůstat doma ve svém prostředí až do konce života," doplňuje ředitelka.Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Benefiční představení pana Alfreda Strejčka

Srdečně Vás zveme na benefiční představení pana Alfreda Strejčka a profesora Miroslava Petráše (violoncello), které pořádáme v sobotu 11. října od 17,00 hodin v modlitebně CASD, Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov v rámci oslav Světového dne hospiců a paliativní péče. 

Výtěžek z představení bude použit na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu v hospicích. Jedná se např. o lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, antidekubitní matrace atd.  Přijďte, těšíme se na Vás!! Pozvánka

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 35

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky