Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pro Nadační fond Umění doprovázet

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové, který se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2015 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Přijďte, těšíme se na Vás!

Bližší informace viz:  Pozvánka

Vokální skupina Let´s Go! podpořila hospice

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili benefičního koncertu mezinárodní vokální skupiny Let´s Go!. Tímto koncertem jsme se připojili ke Světovému dni hospice a paliativní péče, jehož oslavy již tradičně připadají na druhou sobotu v říjnu.

Koncert jsme uspořádali v sobotu 10. října 2015 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Smíchově. Na koncertu zazněly vedle známých amerických spirituálů i ty méně známé, všechny ovšem nádherné a v nejnovějších úpravách (Hold on, God is a Rock, Got my letter, Sometimes I feel like a motherless child a další). Nádherné spirituály v podání vokální skupiny Let´s Go! - to byl pro všechny účastníky koncertu překrásný zážitek. Děkujeme, že jste přišli a podpořili nás! Bližší informace viz: Tisková zpráva

Prachatický hospic získal potřebné finance na nákup enterální pumpy

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun jsme v úterý 11. srpna 2015 předali Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích na nákup enterální pumpy, která bude sloužit těžce nemocným pacientům s trávicími potížemi.

"V poslední době se na nás obracejí pacienti, které od hospitalizace u nás dělí skutečnost, že nedisponujeme výše uvedeným přístrojem, který umožňuje vyživování do tenkého střeva", říká ředitel hospice PhDr. Robert Huneš. "Jsme tudíž velice rádi, že díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme enterální pumpu zakoupit a do budoucnosti přijímat i ty pacienty, kteří ji využijí", dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Hospic z daru rozšíří půjčovnu kompenzačních pomůcek o kyslíkový koncentrátor

Finanční dar ve výši 22 tisíc korun jsme ve čtvrtek 2. července 2015 předali Hospici v Mostě. Ten z daru zakoupí další kyslíkový koncentrátor a rozšíří tak vybavení půjčovny pomůcek.

"Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče,také velmi důležitou fakultativní službou půjčovna zdravotnických pomůcek," říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "Zájem o tuto službu stále narůstá, proto bychom rádi vybavení naší půjčovny rozšířili", dodává ředitelka."V současné době máme například mnoho žadatelů, kteří trpí dušností a potřebují stálý přívod kyslíku. A právě pro tyto pacienty potřebujeme velmi nutně zakoupit další kyslíkový koncentrátor, kterých máme nedostatek. Jsme tudíž velice rádi, že díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet jej můžeme zakoupit a navýšit tak stávající množství pomůcek, které máme k dispozici", vysvětluje. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Hospicová péče sv. Zdislavy může zakoupit další polohovací lůžko

Finanční dar ve výši 32 tisíc korun jsme v úterý 2. června 2015 předali ředitelce Hospicové péče sv. Zdislavy se sídlem v Liberci. Ta z daru zakoupí další polohovací lůžko s antidekubitní matrací pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

"Zájem o domácí hospicovou péči stále narůstá, a proto bychom velmi nutně potřebovali zakoupit další polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, které velmi pomáhají těžce nemocným pacientům zkvalitnit jejich život i v jeho závěrečné fázi," říká Ing. Taťána Janoušková, ředitelka domácího hospice. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velmi vděčni, neboť díky této pomoci můžeme pořídit další polohovací lůžko s antidekubitní matrací a navýšit tak stávající kapacitu, kterou máme k dispozici a poskytnout paliativní péči většímu počtu našich umírajících, o které se staráme přímo v jejich domácím prostředí," dodává ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Napsali o nás:

www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/hospicova-pece-sv-zdislavy-v-liberci-ziskala-financni-dar/

www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/hospicova-pece-sv-zdislavy-v-liberci-ziskala-financni-dar/

1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 40

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky