Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Hospic z daru zakoupí léky, které pomáhají léčit bolest

V rámci našeho projektu "Právo umírat bezbolestně" jsme ve středu 13. listopadu 2013 předali další finanční dar ve výši 30 tisíc Kč, a to Hospici v Mostě. Ten z daru zakoupí potřebné opiáty a léky tlumící bolest těžce nemocných pacientů hospice.

"Našim pacientům jsme schopni zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest i další nepříjemné symptomy těžkého onemocnění", říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "Dokážeme to však pouze za pomoci opiátů a léků, jejichž cena značně převyšuje úhradu od  zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto složitou situaci pomáhá řešit," vysvětluje paní ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Díky našemu daru může další hospic obnovit polohovací lůžka

Finanční dar ve výši 35 tisíc Kč předala ve čtvrtek 18. října 2013 předsedkyně správní rady řediteli Charity Ostrava panu Martinovi Pražákovi na nákup polohovacího lůžka pro těžce nemocné pacienty Hospice sv. Lukáše v Ostravě.

Hospic sv. Lukáše v Ostravě poskytuje své služby těžce nemocným pacientům již sedmým rokem. „Po tolika letech provozu již došlo k opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit,  říká Ing. Jaroslav Doležal, vedoucí hospice. „V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili tři nová polohovací lůžka, kterými budou nahrazena ta dosavadní, již vysloužilá,“ vysvětluje pan Doležal. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme obnovu lůžek postupně uskutečnit,“ dodává.  

Benefiční koncert Václava Hudečka

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho benefičního koncertu Václava Hudečka. Koncert se konal v rámci oslav Světového dne hospice a paliativní péče v sobotu 12. října 2013 v modlitebně CASD, Praha 5. Krásný hudební zážitek, skromný a velmi lidský pan Hudeček, povídání s ním, úžasné publikum - nádherný večer. Děkujeme, že jste přišli a podpořili nás!!

Hospic z daru pořídí sítě do oken

Další finanční dar ve výši 27 tisíc Kč jsme ve středu 4. září 2013 předali Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Ten jej využije na pořízení sítí do oken a na nákup ložního přádla. 

"Většina pacientů přichází do našeho zařízení s většími či menšími dekubity. Okna pokojů pacientů doposud nebyla vybavena sítěmi, což v letním období způsobuje mnoho hygienických problémů právě při léčení dekubitů. Jsme proto velmi rádi, že z daru NF Umění doprovázet můžeme nákup sítí do oken realizovat," vysvětluje ředitel hospice Jiří Krejčí. "Vzhledem k tomu, že se nám nakonec podařilo sehnat sítě do oken levněji než jsme plánovali, využijeme část daru také na nákup ložního prádla, které nám odchází rychleji než bychom si přáli," dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Podpořili jsme další domácí hospicovou péči

V úterý 6. srpna 2013 jsme navštívili Hospicovou péči sv. Zdislavy v Liberci a její ředitelce předali finanční dar ve výši 32 tisíc Kč na nákup oxygenátoru pro pacienty domácího hospice.

Hospicová péče sv. Zdislavy je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2009. Jejím hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Liberecku, kde stále ještě chybí hospic lůžkový. "Zájem o domácí hospicovou péči stále narůstá," říká Ing. Taťána Janoušková, ředitelka domácího hospice. "Oproti roku 2010 se v roce 2011 počet pacientů téměř zdvojnásobil a k dalšímu nárůstu došlo i v loňském roce", konstatuje paní ředitelka. Bližší infomace viz.: Tisková zpráva

1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky