Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Léčba bolesti je v hospici prioritou

V rámci projektu Právo umírat bezbolestně jsme ve čtvrtek 11. dubna 2013 předali Hospici v Mostě další finanční dar ve výši 30 tisíc Kč.Ten z daru zakoupí léky, které pomohou od bolesti těžce nemocným pacientům.

Jedním z projektů NF Umění doprovázet je projekt Právo umírat bezbolestně. "Tímto projektem se snažíme pomáhat lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky", říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

DMS PROHOSPICE je opět aktivní

Od středy 20. března 2013 nás můžete opět podpořit jednoduše a rychle zasláním DMS PROHOSPICE na telefonní číslo 87 777. Automaticky máme také aktivní DMS roční podpory. Stačí zaslat DMS ROK PROHOSPICE na výše uvedené telefonní číslo a pravidelně nás každý měsíc po dobu jednoho roku podpoříte částkou 30,- Kč! 

Za získané finanční prostředky budou zakoupeny přístroje a zdravotnické pomůcky, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu. Jedná se např. o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, toaletní vozíky, pojízdná polohovací křesla apod. Děkujeme Vám za podporu!!

Hospic z daru nakoupí léky, které minimalizují bolest

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme ve středu 27. února 2013 předali Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Ten z daru zakoupí léky, které pomohou od bolesti nevyléčitelně nemocným pacientům.

S ohledem na úhrady zdravotních pojišťoven je léčba nevyléčitelně nemocných pacientů pro hospice finančně velmi nákladná. "Jsme schopni našim pacientům zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest a utrpení, které v posledních chvílích přicházejí", říká ředitel hospice PhDr. Robert Huneš. "Dokážeme to však pouze za pomoci léků, jejichž cena značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto složitou situaci pomáhá řešit," vysvětluje pan ředitel. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Díky daru může hospic obnovit antidekubitní matrace a zakoupit tři polohovací křesla

Ve středu 23. ledna 2013 jsme osobně předali hospici CITADELA ve Valašském Meziříčí finanční dar ve výši 50 tisíc korun. I díky tomuto našemu daru může hospic dovybavit oddělení specializované paliativní péče 3 polohovacími křesly a obnovit 15 antidekubitních matrací.

Hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí poskytuje své služby těžce nemocným pacientům desátým rokem. "Po tolika letech provozu již došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme nuceni průběžně obnovovat," říká Ing. Miloslav Běťák, ředitel hospice. " V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili 15 nových antidekubitních matrací, kterými budou nahrazeny ty dosavadní, již vysloužilé," vysvětluje pan ředitel. "Kromě obnovy těchto matrací chceme ještě dovybavit specializované oddělení paliativní péče třemi polohovacími křesly, jenž velmi dobře slouží našim pacientům celoročně jak v interiéru, tak při projížďkách venku," dodává. Bližší informace viz.   Tisková zpráva

Napsali o nás: www.valasskemezirici.cz/doc/38146/, www.zlinskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/diky-daru-muze-hospic-obnovit-matrace/

Nová poradenská linka pro těžce nemocné a jejich blízké

Od ledna 2013 jsme zahájili provoz nové poradenské linky pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, pro jejich rodiny  a blízké. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé ČR. Klient může kontaktovat pracovníky poradny na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz. 

"I přes sedmnáctileté působení hospiců v ČR není naše veřejnost stále dostatečně informována o možnostech paliativní péče a její dostupnosti. Opakovaně se setkávám s případy, kdy se potřební o hospicové péči dozvěděli pozdě, či s těmi, jenž jsou v terminálním stadiu nemoci hospitalizováni v neadekvátním zařízení (např. na akutních lůžkách či v léčebnách dlouhodobě nemocných) nebo jsou v těchto zařízeních a přitom by mohli využít domácí hospicovou péči," říká zakladatelka fondu Hana Haráková. "Myslím, že celou situaci nejlépe vystihuje skutečnost, že v naší zemi zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho však pouhé 3 tisíce jich umírá v hospicích. Rádi bychom přispěli ke zlepšení této situace, a proto jsme od ledna tohoto roku zřídili poradenskou linku, kde by rodiny těžce nemocných našly včas potřebné informace a mohly se o své blízké postarat co nejlépe, s pomocí odborníků třeba i doma", doplňuje Hana Haráková. Bližší informace viz: Tisková zpráva
Informační leták

1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 37

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky