Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Domácí hospic Vysočina o.p.s. zakoupí z daru antidekubitní matrace

Další finanční dar ve výši 30 tisíc Kč předali v úterý 10. prosince 2013 zástupci NF Umění doprovázet Domácímu hospici Vysočina, o.p.s. Ten z daru zakoupí antidekubitní matrace pro těžce nemocné pacienty.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. poskytuje domácí hospicovou péči ve středisku v Novém Městě na Moravě již od roku 2005 a ve středisku Jihlava od r. 2008." Velmi často využívanou doplňkovou službou u každé domácí péče o pacienta, nacházejícího se v terminálním stadiu nemoci, je zápůjčka polohovacího lůžka a antidekubitní matrace", říká Ing. Petr Havlíček, ředitel domácího hospice. "Díky těmto pomůckám se prakticky u pacientů nesetkáváme s dekubity, které jsou jinak velmi nepříjemným doprovodným jevem nemoci ", doplňuje pan ředitel. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme uskutečnit nákup dalších 3 ks těchto matrací“, dodává. 

Hospic z daru zakoupí léky, které pomáhají léčit bolest

V rámci našeho projektu "Právo umírat bezbolestně" jsme ve středu 13. listopadu 2013 předali další finanční dar ve výši 30 tisíc Kč, a to Hospici v Mostě. Ten z daru zakoupí potřebné opiáty a léky tlumící bolest těžce nemocných pacientů hospice.

"Našim pacientům jsme schopni zabezpečit vysokou kvalitu péče a minimalizovat bolest i další nepříjemné symptomy těžkého onemocnění", říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "Dokážeme to však pouze za pomoci opiátů a léků, jejichž cena značně převyšuje úhradu od  zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto složitou situaci pomáhá řešit," vysvětluje paní ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Díky našemu daru může další hospic obnovit polohovací lůžka

Finanční dar ve výši 35 tisíc Kč předala ve čtvrtek 18. října 2013 předsedkyně správní rady řediteli Charity Ostrava panu Martinovi Pražákovi na nákup polohovacího lůžka pro těžce nemocné pacienty Hospice sv. Lukáše v Ostravě.

Hospic sv. Lukáše v Ostravě poskytuje své služby těžce nemocným pacientům již sedmým rokem. „Po tolika letech provozu již došlo k opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit,  říká Ing. Jaroslav Doležal, vedoucí hospice. „V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili tři nová polohovací lůžka, kterými budou nahrazena ta dosavadní, již vysloužilá,“ vysvětluje pan Doležal. "Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme obnovu lůžek postupně uskutečnit,“ dodává.  

Benefiční koncert Václava Hudečka

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho benefičního koncertu Václava Hudečka. Koncert se konal v rámci oslav Světového dne hospice a paliativní péče v sobotu 12. října 2013 v modlitebně CASD, Praha 5. Krásný hudební zážitek, skromný a velmi lidský pan Hudeček, povídání s ním, úžasné publikum - nádherný večer. Děkujeme, že jste přišli a podpořili nás!!

Hospic z daru pořídí sítě do oken

Další finanční dar ve výši 27 tisíc Kč jsme ve středu 4. září 2013 předali Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Ten jej využije na pořízení sítí do oken a na nákup ložního přádla. 

"Většina pacientů přichází do našeho zařízení s většími či menšími dekubity. Okna pokojů pacientů doposud nebyla vybavena sítěmi, což v letním období způsobuje mnoho hygienických problémů právě při léčení dekubitů. Jsme proto velmi rádi, že z daru NF Umění doprovázet můžeme nákup sítí do oken realizovat," vysvětluje ředitel hospice Jiří Krejčí. "Vzhledem k tomu, že se nám nakonec podařilo sehnat sítě do oken levněji než jsme plánovali, využijeme část daru také na nákup ložního prádla, které nám odchází rychleji než bychom si přáli," dodává ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 40

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky