Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Díky daru může hospic obnovit antidekubitní matrace a zakoupit tři polohovací křesla

Ve středu 23. ledna 2013 jsme osobně předali hospici CITADELA ve Valašském Meziříčí finanční dar ve výši 50 tisíc korun. I díky tomuto našemu daru může hospic dovybavit oddělení specializované paliativní péče 3 polohovacími křesly a obnovit 15 antidekubitních matrací.

Hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí poskytuje své služby těžce nemocným pacientům desátým rokem. "Po tolika letech provozu již došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme nuceni průběžně obnovovat," říká Ing. Miloslav Běťák, ředitel hospice. " V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili 15 nových antidekubitních matrací, kterými budou nahrazeny ty dosavadní, již vysloužilé," vysvětluje pan ředitel. "Kromě obnovy těchto matrací chceme ještě dovybavit specializované oddělení paliativní péče třemi polohovacími křesly, jenž velmi dobře slouží našim pacientům celoročně jak v interiéru, tak při projížďkách venku," dodává. Bližší informace viz.   Tisková zpráva

Napsali o nás: www.valasskemezirici.cz/doc/38146/, www.zlinskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/diky-daru-muze-hospic-obnovit-matrace/

Nová poradenská linka pro těžce nemocné a jejich blízké

Od ledna 2013 jsme zahájili provoz nové poradenské linky pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, pro jejich rodiny  a blízké. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé ČR. Klient může kontaktovat pracovníky poradny na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz. 

"I přes sedmnáctileté působení hospiců v ČR není naše veřejnost stále dostatečně informována o možnostech paliativní péče a její dostupnosti. Opakovaně se setkávám s případy, kdy se potřební o hospicové péči dozvěděli pozdě, či s těmi, jenž jsou v terminálním stadiu nemoci hospitalizováni v neadekvátním zařízení (např. na akutních lůžkách či v léčebnách dlouhodobě nemocných) nebo jsou v těchto zařízeních a přitom by mohli využít domácí hospicovou péči," říká zakladatelka fondu Hana Haráková. "Myslím, že celou situaci nejlépe vystihuje skutečnost, že v naší zemi zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho však pouhé 3 tisíce jich umírá v hospicích. Rádi bychom přispěli ke zlepšení této situace, a proto jsme od ledna tohoto roku zřídili poradenskou linku, kde by rodiny těžce nemocných našly včas potřebné informace a mohly se o své blízké postarat co nejlépe, s pomocí odborníků třeba i doma", doplňuje Hana Haráková. Bližší informace viz: Tisková zpráva
Informační leták

Získali jsme Známku kvality

Jako jeden z prvních nadačních fondů sdružených v Asociaci nadačních fondů Fóra dárců jsme získali Známku kvality. Vnímáme to nejen jako ocenění naší dosavadní práce, ale také jako dobrou zprávu pro všechny naše současné i budoucí dárce, které můžeme s čistým svědomím ujistit, že jejich dary jsou skutečně využity v souladu s jejich určením. 

Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení a jsou členy Asociace nadací či Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Cílem známky je přispět k posílení důvěry veřejnosti v odbornou a etickou profesionalitu držitelů Známky kvality a zlepšit tak orientaci mezi nadacemi a nadačními fondy v porovnání s ostatními nadačními subjekty. Nadační subjekt musí projít sebehodnocením a následně hodnocením komise pro udílení Známky kvality. V případě splnění parametrů hodnocení je Známka kvality organizaci přidělena na 2 roky. Bližší informace viz.: www.donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html

Čerčanský hospic z daru pořídí inkontinenční pomůcky

Ve středu 24. října 2012 jsme navštívili Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech a jeho řediteli předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup inkontinenčních pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty hospice.

Světový den hospice a paliativní péče 2012

Světový den hospice a paliativní péče, který letos připadá na 13. října, oslavil Nadační fond Umění doprovázet v týdenním předstihu benefičním koncertem Ireny Budweiserové. Koncert se konal v sobotu 6. října 2012 od 18,00 hodin v modlitebně CASD, Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov.

Poslouchat jedinečný hlas Ireny Budweiserové, v jejímž repertoáru jsou zastoupeny různé hudební žánry, za doprovodu její skupiny FADE IN ve složení Víta Fialy (kontrabas) a Miroslava Linky (elektrická a akustická kytara) - to byl pro všechny účastníky koncertu nezapomenutelný zážitek. Velmi milá a příjemná atmosféra, pozitivní energie, dobrá nálada.... Děkujeme!

1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 39

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky