Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Pomozte nám s Tescem v rámci projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme"

Náš projekt Podpora pečujícím rodinám na Rakovnicku - rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek byl odbornou komisí opět vybrán mezi 3 nejlepší projekty v našem regionu, pro který můžete od 20. ledna do 16. února 2020 hlasovat v hypermarketu Tesco Rakovník. Při každém vašem nákupu obdržíte žeton, jehož vhozením do hlasovacího zařízení u pokladny tento náš projekt podpoříte. MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA PODPORU!!

Projekt s nejvíce hlasy získává 30 tisíc Kč, druhý projekt 16 tisíc Kč a projekt s nejnižším počtem hlasů 10 tisíc Kč. Svým hlasem nám umožníte dovybavit půjčovnu o jeden invalidní vozík, dva toaletní a sprchovací vozíky a tři chodítka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Náš první dar v roce 2020 patří domácímu hospici v Tachově

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v úterý 7. ledna 2020 předali zástupcům domácího hospice v Tachově. Dar je určen na nákup lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné klienty tohoto hospice.

Domácí hospicovou péči poskytuje mobilní hospic v Tachově od ledna 2016. "V roce 2016 měl hospic 33 klientů, o rok později jsme pečovali o 32 klientů, v roce 2018 to už bylo 44 klientů a předpokládáme, že i v roce 2019 udržíme počet klientů na podobné výši", říká Alena Votavová, ředitelka hospice. "Se zvyšujícím se počtem našich klientů jsme však zaznamenali i zvýšený zájem o zápůjčku kompenzačních pomůcek, což pro nás znamená nutnost jejich navýšení a zároveň nárůst finančních prostředků na jejich pořízení", vysvětluje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Lineární dávkovač léků pro Hospic svaté Hedviky v Kladně

Finanční dar ve výši 17 451 Kč jsme dnes předali ředitelce Hospice svaté Hedviky v Kladně. Dar je určen na nákup lineárního dávkovače léků ARKUS 600 pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

Finance na nákup lineárního dávkovače léků věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pro Nadační fond Umění doprovázet

Mnohokrát děkujeme všem za podporu a účast na benefičním koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který pro nás v letošním roce vystoupil za doprovodu akordeonisty Ladislava Horáka.

Koncert se uskutečnil v pondělí 2. prosince 2019 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Krásné skladby ve znamení tanga v podání Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka, umocněny krásným prostředím Tereziánského sálu, byly pro všechny posluchače jistě nejen krásným hudebním zážitkem, ale i příjemným vstupem do začínajícího adventu. Moc děkujeme panu Svěcenému za podporu i dlouholetou spolupráci a těšíme se na další krásné koncerty!! Bližší informace viz.: Tiskova zprava

Domácí hospic Setkání od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků

Hospic Setkání z Rychnova nad Kněžnou od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme paní ředitelce předali osobně ve středu 20. listopadu 2019.

Domácí hospic Setkání poskytuje zdravotní i lidskou podporu těžce nemocným pacientům a jejich rodinám na území Rychnovska od roku 2014. Za tu dobu poskytl službu více než 200 rodinám, které pečovaly o nevyléčitelně nemocného doma. " K tomu, abychom mohli poskytovat domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění", uvedla ředitelka hospice Mgr. Andrea Kolaříková. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení každého hospice", doplňuje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva
www.hospicrychnov.cz/l/novy-linearni-davkovac/

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky