Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Náš poslední dar v roce 2017 patří Hospici sv. Jiří v Chebu

Poslední finanční dar v roce 2017 ve výši 20 tisíc korun jsme v pátek 15. prosince 2017 předali Hospici sv. Jiří v Chebu. Dar je určen na nákup léků a zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

"Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné kienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší," říká ředitelka mobilního hospice Alena Votavová. "Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit jen pomocí aplikace léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu, které nám ale zdravotní půjčovna hradí pouze do určité výše," vysvětluje ředitelka. "Zbývající část jsme nuceni hradit sami, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám pomáhá tuto nelehkou situaci řešit," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Napsali o nás: www.cheb.cz/vanocni-darky-pro-nbsp-hospic-sv-jiri-v-nbsp-chebu/d-966877/p1=56554

zivechebsko.cz/2017/12/19/darovane-financni-prostredky-hospic-sv-jiri-v-chebu-pouziva-pro-potreby-nemocnych-lidi/

www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Cheb-Vanocni-darky-pro-Hospic-Sv-Jiri-517175

www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/cheb-vanocni-darky-pro-hospic-sv.-jiri-140923/

Benefiční koncert Jaroslava Svěceného a Václava Máchy pro Nadační fond Umění doprovázet

Mnohokrát děkujeme všem za podporu a účast na našem benefičním koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který pro nás v letošním roce vystoupil za doprovodu úžasného klavíristy Václava Máchy. Koncert se uskutečnil v pondělí 4. prosince 2017 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Nádherná hudba v podání Jaroslava Svěceného a Václava Máchy, umocněna krásným prostředím Tereziánského sálu, byla pro všechny posluchače nejen krásným hudebním zážitkem, ale i příjemným vstupem do začínajícího adventu. Moc děkujeme panu Svěcenému za podporu i dlouholetou spolupráci a těšíme se na další krásné koncerty!! Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Domácí hospic Vysočina získal finance na polohovací lůžko pro klienty vyššího vzrůstu

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v pondělí 27. listopadu 2017 předali řediteli Domácího hospice Vysočina, o.p.s. na nákup prodloužené verze elektrického polohovacího lůžka a antidekubitní matrace pro klienty vyššího vzrůstu. Celková částka, kterou jsme Domácí hospic Vysočina podpořili, činí téměř 300 tisíc Kč.

" Pro kvalitní zabezpečení domácí hospicové péče je nutné mít dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek," říká ředitel domácího hospice Ing. Petr Havlíček. "V současné době však žádné naše středisko není vybaveno prodlouženou verzí polohovacího lůžka, i když jsme se už několikrát s jeho potřebou setkali," konstatuje ředitel. "Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme prodloužené lůžko s matrací zakoupit a zařadit do naší nabídky, čímž nepochybně dojde k dalšímu zkvalitnění námi poskytované domácí hospicové péče," dodává ředitel. Bližší informace viz: Tisková zpráva


Benefiční představení Jaroslava Duška Čtyři dohody

Mnohokrát děkujeme všem, kteří jste přišli na divadelní představení Čtyři dohody v podání Jaroslava Duška a podpořili naši činnost! Představení jsme uspořádali v rámci oslav Světového dne hospice a paliativní péče v sobotu 14. října 2017 od 19,00 hodin v Tylově divadle v Rakovníku. Čistý výtěžek ve výši 90 178 Kč věnujeme českým hospicům na nákup přístrojů, které pomáhají nejen tišit bolest, ale dovedou zmírnit i další nepříjemné symtomy závěrečných stadií těžkých onemocnění.

Námětem divadelní hry "Čtyři dohody" je stejnojmenná kniha od autora Dona Miquela Ruize, který je toltécký šaman a léčitel. Pan Jaroslav Dušek se nechal touto knihou inspirovat a velmi poutavým způsobem představil divákům postupně "čtyři dohody". Představení bylo nádherné, plné skvělých úvah a postřehů ze života. Mnohokrát děkujeme Jaroslavu Duškovi za jeho vystoupení a podporu!! Bližší informace viz: Tisková zpráva

Hospic v Mostě zakoupí z daru šetrnou antidekubitní matraci

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v úterý 12. září 2017 předali ředitelce Hospice v Mostě na pořízení šetrné antidekubitní matrace pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Celková částka, kterou jsme Hospic v Mostě podpořili, činí 332 tisíc korun.

"Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je ošetřovatelská péče," říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "Naši klienti jsou velmi křehcí a potřebují tudíž velmi šetrnou péči. V péči o ně nám velmi dobře pomáhají antidekubitní matrace řízené automaticky doplňováním vzduchu, které se nám velmi osvědčily," vysvětluje ředitelka. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velmi rádi, neboť nám umožní další šetrnou matraci zakoupit," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Napsali o nás: www.homerlive.cz/hospic-dostal-dar-zakoupi-setrnou-antidekubitni-matraci/

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky