Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Domácí hospic Jordán pořídí z našeho daru vybavení dvou zdravotnických batohů

Finanční dar ve výši 11 tisíc Kč jsme ve čtvrtek 11.července 2019 osobně předali Domácímu hospici Jordán v Táboře. Ten jej použije na pořízení kompletního vybavení dvou zdravotnických batohů pro sestry v terénu.

Lékaři a sestry Domácího hospice Jordán jsou pacientům a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost týmu je 25 km v okolí Tábora. "Vzhledem ke kombinaci pohotovostního režimu a velikosti pokrývané oblasti musí mít naše sestry 100% zdravotnické vybavení zahrnující všechny položky, které by pacient v kteroukoliv denní či noční hodinu mohl potřebovat," říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. "Každá naše sestra má svůj zdravotnický batoh a v něm vlastní vybavení. A protože v letošním roce došlo k personálnímu navýšení zdravotnického týmu, potřebujeme doplnit kompletní vybavení pro další dvě sestry v terénu," vysvětluje ředitelka. Další informace viz:

Hospic Sv. Jiří v Chebu zakoupí z našeho daru kyslíkový koncentrátor

V úterý 21. května 2019 jsme ředitelce Hospice Sv. Jiří v Chebu předali finanční dar ve výši 15 850 Kč na nákup kyslíkového koncentrátoru pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Celková částka, kterou nadační fond tomuto hospici poskytl činí téměř 156 tisíc Kč.

Mobilní hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči i podporu umírajícím a jejich rodinám na Chebsku od února 2014. "K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění," říká ředitelka hospice Alena Votavová. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný kyslíkový koncentrátor, který slouží zejména pacientům s dýchacími potížemi. Za finanční dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice rádi, neboť díky této pomoci můžeme vybavení našeho hospice rozšířit o další koncentrátor, který umožní pacientům trpícím dušností zůstat doma až do konce života," dodává ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

19. ročník "ceny Ď" v Ústeckém kraji

U příležitosti vyhlášení regionálního kola 19. ročníku "ceny Ď" pro mecenáše a dobrodince jsme se ve středu 10. dubna 2019 zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků v rámci Ústeckého kraje. Příjemné a velmi lidské setkání se uskutečnilo v Muzeu města Ústí nad Labem.

Nadační fond Umění doprovázet nominovala ředitelka Hospice v Mostě paní Blanka Števicová. Mnohokrát děkujeme za nominaci a těšíme se na setkání dne 14. června 2019 na Nové scéně Národního divadla, kde proběhne finále této soutěže.

Bližší informace o akci naleznete zde: www.cena-d.cz/2019usteckykrajhotovo.html

V rámci projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme se umístili na 2. místě

Děkujeme všem, kteří jste pro nás hlasovali v hypermarketu Tesco v Rakovníku v rámci projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Díky vašim hlasům jsme se umístili na krásném 2. místě a od společnosti Tesco získali 16 tisíc Kč, za které zakoupíme invalidní vozíky a chodítka do naší půjčovny kompenzačních pomůcek. DĚKUJEME!

Podpořili jsme další mobilní hospic

V pátek 29. března 2019 jsme navštívili Domácí hospic Křídla v Sedlčanech a jeho zástupcům předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup lineárního dávkovače léků.

Vzhledem k tomu, že Domácí hospic Křídla je organizace nová, má jen omezené možnosti v získávání financí. A jako většina začínajících poskytovatelů domácí péče nemá dosud smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže nelze využít prostředky veřejného zdravotního pojištění. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o lineární dávkovač léků, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a umožňuje pacientům zůstat doma, ve svém prostředí, až do konce života," říká vedoucí hospice Bc. Pavlína Oubrechtová. Bližší informace viz: Tisková zpráva

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky