Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


V rámci projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme se umístili na 2. místě

Děkujeme všem, kteří jste pro nás hlasovali v hypermarketu Tesco v Rakovníku v rámci projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Díky vašim hlasům jsme se umístili na krásném 2. místě a od společnosti Tesco získali 16 tisíc Kč, za které zakoupíme invalidní vozíky a chodítka do naší půjčovny kompenzačních pomůcek. DĚKUJEME!

Podpořili jsme další mobilní hospic

V pátek 29. března 2019 jsme navštívili Domácí hospic Křídla v Sedlčanech a jeho zástupcům předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup lineárního dávkovače léků.

Vzhledem k tomu, že Domácí hospic Křídla je organizace nová, má jen omezené možnosti v získávání financí. A jako většina začínajících poskytovatelů domácí péče nemá dosud smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže nelze využít prostředky veřejného zdravotního pojištění. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o lineární dávkovač léků, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a umožňuje pacientům zůstat doma, ve svém prostředí, až do konce života," říká vedoucí hospice Bc. Pavlína Oubrechtová. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Beseda na téma "Je možné pokojně zemřít?"

srdečně Vás zveme na besedu na téma "Je možné pokojně zemřít?", kterou pořádáme ve spolupráci s městem Nové Strašecí ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17,00 hodin v Městské galerii Viktora Olivy v Novém Strašecí.

Diskutovat na toto téma budeme se sociální pracovnicí a dlouholetou dobrovolnicí mobilního hospice Cesta domů paní Petrou Kýhosovou. Dalšími hosty besedy budou paní Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet a Mgr. Jarmila Neumannová, sociální pracovnice - poradenská linka pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Vstupné 100 Kč. Bližší informace viz:  Pozvánka

Domácí hospic Jordán zakoupil z našeho daru speciální antidekubitní matraci pro pacienty s kostními metastázemi

V pátek 8. března 2019 jsme navštívili Domácí hospic Jordán v Táboře a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 19 tisíc Kč. Hospic z našeho daru zakoupil speciální antidekubitní matrace pro pacienty s kostními metastázemi.

"V posledních měsících nám rapidně vzrostl počet klientů s diagnózami, které na polohování vyžadují speciální antidekubitní matraci, tzv. repose. Jedná se zejména o pacienty s kostními metastázemi a o tzv. křehké geriatrické pacienty. U obou skupin je ležení i polohování jak na základní, tak na antidekubitní komorové matraci velice bolestivé. Jedinou matrací, dostupnou na našem trhu, která těmto pacientům může od bolesti ulevit, je právě výše zmíněná matrace repose," vysvětluje paní ředitelka. V současnosti máme k dispozici čtyři matrace, což nám však díky zvýšené poptávce nestačí a rádi bychom jejich počet navýšili o dalších pět kusů. Díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet jsme již vloni mohli pro naše klienty jednu matraci pořídit a nyní můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Hospicová péče sv. Kleofáše zakoupí z našeho daru další lineární dávkovač léků

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 jsme navštívili Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni a její ředitelce předali finanční dar ve výši 32 tisíc Kč na nákup lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné pacienty.

"K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat," říká ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petra Brychtová. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač léků, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení v poskytování domácí hospicové péče," vysvětluje ředitelka. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další lineární dávkovač, který umožňuje pacientům trpícím bolestí zůstat doma ve svém prostředí až do konce života," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky