Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Projektem Právo umírat bezbolestně pomáháme hospicům s léčbou bolesti

V rámci projektu "Právo umírat bezbolestně" jsme v pátek 11.srpna 2017 předali Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků a léčiv pro těžce nemocné pacienty tohoto hospice. Celková částka, kterou jsme prachatický hospic dosud podpořili, činí téměř 579 tisíc  Kč.

"Více jak 3/4 pacientů k nám přichází s onkologickou diagnózou," konstatuje ředitel hospice PhDr. Robert Huneš. "Pokročilá stadia onkologického onemocnění s sebou však často přináší i další nežádoucí vedlejší symptomy, kterými mohou být nejen nesnesitelné bolesti, ale také nevolnost, dušnost, vysoké teploty či psychické potíže. Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit pomocí aplikace vhodných léků a léčiv, které jsou však zdravotními pojišťovnami hrazeny pouze do určité výše - paušální částkou. Zbývající část jsme tak nuceni hradit sami, což je pro nás velmi obtížné. Jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám pomáhá tuto nelehkou situaci řešit," vysvětluje ředitel. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Napsali o nás: prachaticky.denik.cz/zpravy_region/penize-od-nadace-pomohou-zmirnit-bolest-nemocnych-20170811.html

Hospic sv. Zdislavy zakoupí z daru 2 polohovací lůžka pro klienty mobilního hospice

Finanční dar ve výši 64 tisíc korun na zakoupení dvou polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi od nás získal pro těžce nemocné pacienty Hospic sv. Zdislavy v Liberci. Dar jsme předali v úterý 11. července 2017 a celkově jsme tak hospic podpořili částkou 265 tisíc korun.

Klienti v terminální fázi nemoci tráví veškerý čas na lůžku. Pro zlepšení kvality jejich života, prevenci dekubitů i usnadnění přístupu pečující osoby nebo ošetřovatelů jsou polohovací lůžka nezbytností. "V současné době máme v naší půjčovně k dispozici 25 lůžek, což nám ale stále nestačí vzhledem k počtu ošetřovaných klientů," říká Ing. Taťána Janoušková, ředitelka hospice. "Stává se, že musíme některé žádosti o zapůjčení lůžka dokonce odmítnout, což nás vždy velmi mrzí. V letošním roce bychom rádi zakoupili 5 lůžek, abychom jednak nahradili opotřebovaná lůžka a zároveň doplnili kapacitu půjčovny," vysvětluje ředitelka. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť nám umožní dvě polohovací lůžka zakoupit," dodává. Více viz.: Hospic sv. Zdislavy zakoupí z daru dvě polohovací lůžka

Napsali o nás: www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/financni-dar-obdrzi-hospic-sv-zdislavy-v-liberci/

Léčba bolesti je v hospici prioritou

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup opiátů a zdravotnického materiálu pro nevyléčitelně nemocné pacienty jsme v pátek 16. června 2017 předali ředitelce mosteckého hospice. Celková částka, kterou jsme dosud Hospici v Mostě předali, činí 302 tisíc Kč.

"Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší," říká ředitelka hospice Blanka Števicová. "Tyto negativní projevy jsme však schopni eliminovat či úplně odstranit jen s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu potřebného k šetrné péči," doplňuje ředitelka. "Cena těchto prostředků však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které nám hradí zhruba 44% nákladů na zdravotní péči o nemocné. Zbývající část jsme nuceni hradit sami, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám pomáhá tuto nelehkou situaci řešit," dodává. Bližší informace viz.:  Tisková zpráva

Napsali o nás: www.homerlive.cz/lecba-bolesti-je-v-hospici-prioritou/

Díky daru obmění hospic vysloužilá polohovací lůžka

V pondělí 15. května 2017 jsme předali finanční dar ve výši 80 tisíc Kč Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Ten z daru zakoupí dvě polohovací lůžka pro pacienty hospice.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě byl založen v roce 1999. Od zahájení provozu v něm s láskou a profesionálním přístupem pečovali o více než 7 tisíc pacientů. "Po tolika letech fungování hospice však došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit", říká Mgr. Jiřina Večeřová, ředitelka Oblastní charity Rajhrad. "Jedná se zejména o polohovací lůžka, kterých jsme již obnovili 13 a nyní, díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet, můžeme pro naše klienty pořídit další dvě," doplňuje ředitelka. Více informací viz.: Tisková zpráva

Podpořte náš projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek

Podpořte náš projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek, který byl vybrán v rámci podpory ČSOB pomáhá regionům viz.: http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/stredocesky-kraj/2016617/pujcovna-kompenzacnich-pomucek. 

ČSOB přispěje organizacím dle pořadí 50 000, 40 000, 30 000 a 25 000 Kč. Pořadí se určuje podle toho, kolik nám v období od 11. 5. 2017 do 26. 6. 2017 na tento projekt pošlou dárci peněz na určený bankovní účet 1017777101/0300 s variabilním symbolem 20170603.

Takže, čím více peněz vybereme, tím více od ČSOB získáme a tím více pomůcek budeme moci zakoupit!

MOC ZA VAŠI PODPORU DĚKUJEME!!


1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky