Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Díky daru obmění hospic vysloužilá polohovací lůžka

V pondělí 15. května 2017 jsme předali finanční dar ve výši 80 tisíc Kč Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Ten z daru zakoupí dvě polohovací lůžka pro pacienty hospice.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě byl založen v roce 1999. Od zahájení provozu v něm s láskou a profesionálním přístupem pečovali o více než 7 tisíc pacientů. "Po tolika letech fungování hospice však došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit", říká Mgr. Jiřina Večeřová, ředitelka Oblastní charity Rajhrad. "Jedná se zejména o polohovací lůžka, kterých jsme již obnovili 13 a nyní, díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet, můžeme pro naše klienty pořídit další dvě," doplňuje ředitelka. Více informací viz.: Tisková zpráva

Podpořte náš projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek

Podpořte náš projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek, který byl vybrán v rámci podpory ČSOB pomáhá regionům viz.: http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/stredocesky-kraj/2016617/pujcovna-kompenzacnich-pomucek. 

ČSOB přispěje organizacím dle pořadí 50 000, 40 000, 30 000 a 25 000 Kč. Pořadí se určuje podle toho, kolik nám v období od 11. 5. 2017 do 26. 6. 2017 na tento projekt pošlou dárci peněz na určený bankovní účet 1017777101/0300 s variabilním symbolem 20170603.

Takže, čím více peněz vybereme, tím více od ČSOB získáme a tím více pomůcek budeme moci zakoupit!

MOC ZA VAŠI PODPORU DĚKUJEME!!


Mobilní Hospic sv. Jiří od nás získal finanční prostředky na pořízení lineárního dávkovače léků a oxygenátoru

V úterý 18. dubna 2017 jsme předali finanční dar ve výši 48 tisíc korun Hospici sv. Jiří v Chebu na zakoupení lineárního dávkovače léků a oxygenátoru pro nevyléčitelně nemocné pacienty mobilního hospice v Tachově.

Mobilní Hospic sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči i podporu umírajícím a jejich rodinám na Chebsku od února 2014. Od ledna 2016 poskytuje služby mobilní hospicové péče také v Tachově a jeho okolí. "Oproti rokům 2014 a 2015 došlo v loňském roce k výraznému nárůstu zájmu o domácí hospicovou péči a i vývoj na počátku roku 2017 ukazuje na další zvýšení poptávky po službách našeho hospice, což však znamená nutnost pořízení dalších zdravotních a kompenzačních pomůcek a nárůst finančních prostředků na jejich pořízení," vysvětluje Alena Votavová, ředitelka Hospice sv. Jiří. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit jak lineární dávkovač, tak i oxygenátor," dodává. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni zakoupí z našeho daru další kyslíkový koncentrátor

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 jsme předali ředitelce Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na zakoupení kyslíkového koncentrátoru pro nevyléčitelně nemocné klienty mobilního hospice.

"K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat," říká ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petra Brychtová. "Koncentrátory kyslíku využíváme téměř v každé rodině, kde působíme jako kompletní paliativní tým. Jedná se o podstatné vybavení pro poskytování domácí hospicové péče, které je nyní, vzhledem k přibývajícím klientům, nezbytné doplnit," vysvětluje paní ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Napsali o nás: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/hospic-diky-daru-koupi-kyslikovy-koncentrator-20170405.html

Domácímu hospici Athelas jsme předali potřebné finance na nákup dalšího koncentrátoru kyslíku

Finanční dar ve výší 25 tisíc korun jsme předali v pátek 10. března 2017 Domácímu hospici Athelas v Písku. Ten z daru zakoupí další koncentrátor kyslíku, který slouží zejména pacientům s dýchacími potížemi.

"V současné době máme, z hlediska terminálně nemocných klientů, velký zájem právě o koncentrátory kyslíku a my ne vždy můžeme zájemci vyhovět. Jsme tudíž velice rádi, že díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet, můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další koncentrátor kyslíku, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života, " říká Mgr. Milada Štojdlová, předsedkyně střediskové rady DM CČSH. Bližší informace viz.:  Tisková zpráva

Napsali o nás: pisecky.denik.cz/zpravy_region/hospic-athelas-dostal-penize-na-koncentrator-kysliku-20170313.html

www.piseckysvet.cz/neziskovky/domaci-hospic-athelas-v-pisku-ziskal-potrebne-finance-na-nakup-dalsiho-koncentratoru-kysliku

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky