Podstránky: Aktuálně sháníme  | Právo umírat bezbolestně  | Přístroje a zdravotnické pomůcky  | Mediální kampaň ke zlepšení povědomí o hospicích  | Světový den hospice a paliativní péče  | Vzdělávání odborného personálu v hospicích  | Poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké  | Společný projekt NF Umění doprovázet a Whirlpool, CR spol. s r.o.  | Půjčovna kompenzačních pomůcek  | Jak jsme již pomohli 


⇒Naše projekty, které můžete podpořit

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Aktuálně nám můžete přispět:

na pořízení lineárního dávkovače léků pro Domácí hospic Sdílení, o.p.s. v Telči

►na nákup opiátů a dalšího zdravotnického materiálu pro těžce nemocné klienty Hospice sv. Jiří v CHebu - pobočka v Tachově

►na nákup opiátů a dalšího zdravotnického materiálu pro těžce nemocné klienty Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

na nákup dvou polohovacích postelí pro pacienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna


Bližší informace naleznete v sekci Aktuálně sháníme.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky