Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni zakoupí z našeho daru další kyslíkový koncentrátor

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 jsme předali ředitelce Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na zakoupení kyslíkového koncentrátoru pro nevyléčitelně nemocné klienty mobilního hospice.

"K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat," říká ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petra Brychtová. "Koncentrátory kyslíku využíváme téměř v každé rodině, kde působíme jako kompletní paliativní tým. Jedná se o podstatné vybavení pro poskytování domácí hospicové péče, které je nyní, vzhledem k přibývajícím klientům, nezbytné doplnit," vysvětluje paní ředitelka. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Napsali o nás: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/hospic-diky-daru-koupi-kyslikovy-koncentrator-20170405.html

Domácímu hospici Athelas jsme předali potřebné finance na nákup dalšího koncentrátoru kyslíku

Finanční dar ve výší 25 tisíc korun jsme předali v pátek 10. března 2017 Domácímu hospici Athelas v Písku. Ten z daru zakoupí další koncentrátor kyslíku, který slouží zejména pacientům s dýchacími potížemi.

"V současné době máme, z hlediska terminálně nemocných klientů, velký zájem právě o koncentrátory kyslíku a my ne vždy můžeme zájemci vyhovět. Jsme tudíž velice rádi, že díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet, můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další koncentrátor kyslíku, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života, " říká Mgr. Milada Štojdlová, předsedkyně střediskové rady DM CČSH. Bližší informace viz.:  Tisková zpráva

Napsali o nás: pisecky.denik.cz/zpravy_region/hospic-athelas-dostal-penize-na-koncentrator-kysliku-20170313.html

www.piseckysvet.cz/neziskovky/domaci-hospic-athelas-v-pisku-ziskal-potrebne-finance-na-nakup-dalsiho-koncentratoru-kysliku

Podpořili jsme další domácí hospic - Mobilní hospic Strom života

Ve čtvrtek 9. února 2017 jsme navštívili Mobilní hospic Strom života v Novém Jičíně a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 10 tisíc Kč na pořízení textilní koupací vany a bazénku na mytí hlavy pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

"Pro zkvalitnění poskytovaných služeb potřebujeme pořídit koupací textilní vanu, jež je určena k osprchování či koupeli těžce nemocného pacienta přímo na lůžku," říká ředitelka mobilního hospice Marie Ryšková. "Uložení pacienta, příprava a samotná koupel je velmi rychlá a také snadná, zvládne ji i jedna ošetřovatelka," vysvětluje ředitelka. "Obě pomůcky, jak nafukovací vana, tak i bazének na mytí hlavy, nám nejen velmi usnadňují péči o nemocného, ale zároveň zvyšují kvalitu poskytované péče a také komfort samotného pacienta," doplňuje. Bližší informace viz.: Tisková zpráva

Naše poradenská linka pro těžce nemocné funguje již pátým rokem

Již pátým rokem pomáhá naše poradenská linka všem těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Na telefonním čísle 604 414 346 poskytují sociální pracovnice podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

Od ledna 2013, kdy linka začala fungovat, ji využily již stovky lidí z celé České republiky. "Volají jak soukromé osoby, tak třeba i sociální pracovnice či lékaři z nemocnic a dalších zařízení. Nejčastěji jim pomáháme řešit aktuální situaci rodinného příslušníka, jehož zdravotní stav se mění a rodina potřebuje více informací o možnostech domácí či lůžkové hospicové péče, podmínkách přijetí ad. Čím dál častěji se na nás také obracejí rodiny, které chtějí pečovat o svého blízkého doma a netroufají si, protože s tím nemají zkušenosti - s nimi probereme všechny možnosti pomoci a oni se pak mohou v klidu rozhodnout, jak postupovat," popisuje nejčastější dotazy na lince Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet. Bližší informace viz.:  Tisková zpráva

Domácímu hospici Jordán jsme poskytli finanční dar na pořízení potřebných kompenzačních pomůcek do jeho půjčovny

Poslední finanční dar v letošním roce ve výši 20 tisíc korun jsme v pátek 16. prosince 2016 předali ředitelce Domácího hospice Jordán v Táboře. Dar je určen na pořízení potřebných kompenzačních pomůcek do jeho půjčovny.

"V současné době bychom rádi rozšířili nabídku půjčovny např. o mobilní koupací vanu, pásy pro přesun imobilního pacienta, rolovací podložku, nástavce WC, antidekubitní matrace a další pomůcky, které umožňují pacientovi zůstat doma, ve svém prostředí a zároveň mu zaručují profesionální péči," říká ředitelka Domácího hospice Jordán Marie Sovadinová.

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky