Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pro Nadační fond Umění doprovázet

Mnohokrát děkujeme všem za podporu a účast na benefičním koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který pro nás v letošním roce vystoupil za doprovodu akordeonisty Ladislava Horáka.

Koncert se uskutečnil v pondělí 2. prosince 2019 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Krásné skladby ve znamení tanga v podání Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka, umocněny krásným prostředím Tereziánského sálu, byly pro všechny posluchače jistě nejen krásným hudebním zážitkem, ale i příjemným vstupem do začínajícího adventu. Moc děkujeme panu Svěcenému za podporu i dlouholetou spolupráci a těšíme se na další krásné koncerty!! Bližší informace viz.: Tiskova zprava

Domácí hospic Setkání od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků

Hospic Setkání z Rychnova nad Kněžnou od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme paní ředitelce předali osobně ve středu 20. listopadu 2019.

Domácí hospic Setkání poskytuje zdravotní i lidskou podporu těžce nemocným pacientům a jejich rodinám na území Rychnovska od roku 2014. Za tu dobu poskytl službu více než 200 rodinám, které pečovaly o nevyléčitelně nemocného doma. " K tomu, abychom mohli poskytovat domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění", uvedla ředitelka hospice Mgr. Andrea Kolaříková. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení každého hospice", doplňuje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva
www.hospicrychnov.cz/l/novy-linearni-davkovac/

Domácí hospic Nablízku zakoupí z našeho daru lineární dávkovač léků

V pátek 25. října 2019 jsme navštívili Domácí hospic Nablízku v Lysé nad Labem a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup lineárnho dávkovače léků, který sloužík přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení v poskytování domácí hospicové péče.

"K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v rodinném prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat," říká Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka Domácího hospice Nablízku. "V roce 2016 jsme doprovodili 6 klientů, o rok později 25 klientů a v roce 2018 to už bylo 37 klientů. Se zvyšujícím se počtem našich klientů jsme zaznamenali i zvýšený zájem o bezplatnou zápůjčku kompenzačních pomůcek, což pro nás znamená nutnost jejich navýšení a zároveň nárůst finančních prostředků na jejich pořízení," vysvětluje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Plzeňská hospicová péče Domov získala finance na nákup volumetrické pumpy

Plzeňská hospicová péče Domov od nás získala finanční dar ve výši 21 611 Kč na nákup volumetrické pumpy. Dar jsme předali osobně paní ředitelce ve středu 2. října 2019.

"Jednou ze základních služeb Domova je i zapůjčení potřebných zdravotnických pomůcek a přístrojů klientům," říká ředitelka hospice Jana Červánková. "Kvalita a dostatečné množství těchto pomůcek je pak zárukou kvality ostatních našich služeb, a to především domácí hospicové péče, která je naší hlavní a nejdůležitější službou," upřesňuje ředitelka. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a rozšířit vybavení půjčovny o volumetrickou pumpu, která slouží k podávání infuze," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Napsali o nás: plzenskyrozhled.cz/nadacni-fonu-umeni-doprovazet-pomohl-plzenske-hospicove-peci/?fbclid=IwAR0o7gwGibEEUfbOKg0O8ht34RSvCnPPYeqov7L5jRAr8vWqD-JPMDik-fc

Domácímu hospici Srdcem jsme darovali kyslíkový koncentrátor

V pondělí 16. září 2019 jsme navštívili Domácí hospic Srdcem v Kolíně a jeho ředitelce předali kyslíkový koncentrátor, který umožňuje pacientům s dýchacími potížemi zůstat doma až do konce života. Pořizovací cena kyslíkového koncentrátoru je 27 025 Kč.

"K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění," říká Ing. Dagmar Ruferová, ředitelka mobilního hospice. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný kyslíkový koncentrátor, který slouží zejména pacientům s dýchacími potížemi. Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velmi vděčni, neboť díky této pomoci rozšíříme vybavení našeho hospice o další koncentrátor, který umožní pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života, dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky