Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Hospic Sv. Jiří v Chebu zakoupí z našeho daru kyslíkový koncentrátor

V úterý 21. května 2019 jsme ředitelce Hospice Sv. Jiří v Chebu předali finanční dar ve výši 15 850 Kč na nákup kyslíkového koncentrátoru pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Celková částka, kterou nadační fond tomuto hospici poskytl činí téměř 156 tisíc Kč.

Mobilní hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči i podporu umírajícím a jejich rodinám na Chebsku od února 2014. "K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění," říká ředitelka hospice Alena Votavová. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný kyslíkový koncentrátor, který slouží zejména pacientům s dýchacími potížemi. Za finanční dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice rádi, neboť díky této pomoci můžeme vybavení našeho hospice rozšířit o další koncentrátor, který umožní pacientům trpícím dušností zůstat doma až do konce života," dodává ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

19. ročník "ceny Ď" v Ústeckém kraji

U příležitosti vyhlášení regionálního kola 19. ročníku "ceny Ď" pro mecenáše a dobrodince jsme se ve středu 10. dubna 2019 zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků v rámci Ústeckého kraje. Příjemné a velmi lidské setkání se uskutečnilo v Muzeu města Ústí nad Labem.

Nadační fond Umění doprovázet nominovala ředitelka Hospice v Mostě paní Blanka Števicová. Mnohokrát děkujeme za nominaci a těšíme se na setkání dne 14. června 2019 na Nové scéně Národního divadla, kde proběhne finále této soutěže.

Bližší informace o akci naleznete zde: www.cena-d.cz/2019usteckykrajhotovo.html

V rámci projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme se umístili na 2. místě

Děkujeme všem, kteří jste pro nás hlasovali v hypermarketu Tesco v Rakovníku v rámci projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Díky vašim hlasům jsme se umístili na krásném 2. místě a od společnosti Tesco získali 16 tisíc Kč, za které zakoupíme invalidní vozíky a chodítka do naší půjčovny kompenzačních pomůcek. DĚKUJEME!

Podpořili jsme další mobilní hospic

V pátek 29. března 2019 jsme navštívili Domácí hospic Křídla v Sedlčanech a jeho zástupcům předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup lineárního dávkovače léků.

Vzhledem k tomu, že Domácí hospic Křídla je organizace nová, má jen omezené možnosti v získávání financí. A jako většina začínajících poskytovatelů domácí péče nemá dosud smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže nelze využít prostředky veřejného zdravotního pojištění. "Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o lineární dávkovač léků, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a umožňuje pacientům zůstat doma, ve svém prostředí, až do konce života," říká vedoucí hospice Bc. Pavlína Oubrechtová. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Beseda na téma "Je možné pokojně zemřít?"

srdečně Vás zveme na besedu na téma "Je možné pokojně zemřít?", kterou pořádáme ve spolupráci s městem Nové Strašecí ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17,00 hodin v Městské galerii Viktora Olivy v Novém Strašecí.

Diskutovat na toto téma budeme se sociální pracovnicí a dlouholetou dobrovolnicí mobilního hospice Cesta domů paní Petrou Kýhosovou. Dalšími hosty besedy budou paní Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet a Mgr. Jarmila Neumannová, sociální pracovnice - poradenská linka pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Vstupné 100 Kč. Bližší informace viz:  Pozvánka

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky