Jak můžete žádat o nadační příspěvek

Zde naleznete žádost o přidělení nadačního příspěvku. Vyplněné žádosti posílejte poštou na naši adresu.

Žádost o přidělení nadačního příspěvku

Kritéria pro podání žádosti:

  • Žadatel poskytuje hospicovou a paliativní péči alespoň 2 roky a svoji činnost dokáže doložit zprávami o činnosti (VZ, účetními závěrkami)
  • Žadatel doložil řádné vyúčtování nadačního příspěvku poskytnutého v předchozích letech

Zavřít