Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen 7. července 2006 registrací u Městského soudu v Praze za účelem podpory rozvoje hospicového hnutí v České republice. Zakladateli nadačního fondu jsou manželé Hana a Bohumil Harákovi.

Výkonným orgánem nadačního fondu je správní rada, jejíž předsedkyní byla v roce 2006 zvolena paní Hana Haráková. Dalšími členy správní rady jsou Ing. Bohumil Harák, JUDr. Petr Holzner a Ing. Jan Kruliš. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor – Ing. Tomáš Pajer.

Jsme členy Asociace nadačních fondů Fóra dárců

Svým členstvím v Asociaci nadačních fondů chceme dát veřejnosti i našim současným či potenciálním partnerům jasný signál, že jsme důvěryhodný a transparentní nadační fond, který od samého začátku dodržuje principy etického chování nadačních fondů.

Získali jsme „Známku kvality“

V roce 2012 jsme jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR získali „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Jsme členy Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

Koncem roku 2020 jsme se stali členy Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, což je neformální nezávislá iniciativa, která si klade za cíl sdružovat ty organizace, kterým záleží na vysoké kvalitě dárcovství u nás a zavazují se dodržovat etické principy, které dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným.

Lidé nadačního fondu

 

Hana Haráková

Hana Haráková se narodila v roce 1957 na Kladně. Po ukončení studia na gymnáziu a Jazykové škole v Praze pracovala v oblasti cestovního ruchu a později v energetice, v oblasti Public Relations a sponzoringu. Od roku 2001 přešla do neziskového sektoru, kde se poprvé setkala s problematikou hospiců a hospicové péče v ČR i ve světě. Po roční zkušenosti dobrovolníka v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích se rozhodla problematice hospicové péče věnovat.

 

Bohumil Harák

Ing. Bohumil Harák se narodil v roce 1951 v Jaroměři. Po absolvování gymnázia a Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v různých ekonomických funkcích především v české energetice. Po roce 1990 se začal věnovat daňovému poradenství a auditu. Dodnes podniká jako daňový poradce. Je členem Komory daňových poradců ČR. Jeho krédo zní: „Když můžeš pomoci, pomoz. A nikdy na to není pozdě“.

 

JUDr.Petr Holzner

JUDr. Petr Holzner se narodil v roce 1957 v Praze. Po absolvování Gymnázia na Kladně, SEŠ v Praze a Právnické fakulty UK v Praze pracoval jako právník v energetických korporacích, byl místopředsedou představenstva společnosti HYDROČEZ, a.s. Od roku 2001 je členem České advokátní komory a podniká jako advokát. Členem správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet je od 22. prosince 2017.

 

Jan Kruliš

Ing. Jan Kruliš se narodil v roce 1954 v Praze. Je vystudovaný ekonom, absolvent VŠE (1978). Vždy pracoval na odborných ekonomických pozicích v energetice, polygrafii, maloobchodu. V letech 1997 – 2007 působil v dozorčích radách energetických společností Eltraf Kralice, a.s. a AZ Elektrostav Nymburk, a.s. Od 9. února 2016 do 28. dubna 2022 byl revizorem Nadačního fondu Umění doprovázet.  Od 28. dubna 2022 je členem správní rady.

 

Ing. Tomáš Pajer

Ing. Tomáš Pajer se narodil v roce 1976 v Kutné Hoře. Je absolventem TU v Liberci, hospodářské fakulty, katedry financí a účetnictví. Od roku 2003 bez přestávky profesně působí v oblasti účetnictví a daní, do roku 2010 v pozici zaměstnance, od roku 2011 nejdříve jako OSVČ a od roku 2017 jako většinový vlastník a jednatel společnosti PSCON daňové a účetní poradenství s.r.o. Od roku 2011 je členem Komory daňových poradců ČR. Přes 25 let se věnuje sportu handikepovaných basketbalistů, od roku 1998 na mezinárodní úrovni. Revizorem Nadačního fondu Umění doprovázet je od 28. dubna 2022.

Hlavní činnosti nadačního fondu

1

Finanční a materiální podpora českých hospiců Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči.

2

Poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké Poskytujeme podporu a informace těžce nemocným a jejich rodinám v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

3

Půjčovna kompenzačních pomůcek Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, které umožňují pacientovi zůstat ve svém domácím prostředí a zároveň mu zaručí profesionální péči.

Zavřít