Poděkování dárcům za rok 2021

Dárci podle abecedy

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. Kč:

 • Filipovičová Ludmila
 • Grillová Linda
 • Jaroš Jiří
 • Jarošová Januše
 • Kadavá Jitka, Mgr.
 • Kock Tereza
 • Křivánek Aleš, Ing.
 • Kubeš Libor
 • Mlčůchová Jana
 • Navarčíková Jana, JUDr.
 • Ostrejšová Alena Mgr.
 • Pokorná Eva
 • Rysová Eva, Ing.
 • Swatek Radana
 • Šaterová Monika
 • Ševicová Martina
 • Tománková Věra

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Nadační fond Tesco
 • Nadace bpd partners
 • Město Nové Strašecí
 • ČEPS, a.s.
 • MPSV
 • MČ Praha 6