Poděkování dárcům za rok 2016

Dárci podle abecedy

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. Kč:

 • Černošek Karel, Ing.
 • Černošková Libuše, Ing.
 • Filipovičová Ludmila
 • Fiřtová Magdaléna
 • Hrnčíř George
 • Jarošová Januše
 • Jaroš Jiří
 • Kadavá Jitka, Mgr.
 • Komárková Eva
 • Kozel Tomáš
 • Kubeš Libor
 • Matušková Klára
 • Moravcová Eva
 • Možná Lenka
 • Navarčíková Jana,JUDr.
 • Návarová Radka
 • Nemec Alexandr, Prof. RNDr.,PhD.
 • Němcová Hana, Mgr.
 • Novotná Eliška
 • Pokorná Eva
 • Pospěchová Eva
 • Sanders Edel Marie
 • Syrovátka Jiří
 • Swatek Radana
 • Šaterová Monika
 • Tománková Věra
 • Tichavská Hana
 • Valter Tomáš

Dary od fyzických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • JUDr. Chobolová Eliška
 • Radolfová Lenka
 • Ing. Pavel Švarc, CSc.
 • Slaba Miloslav
 • Ing. Bohumil Harák

Dary od právnických osob jednotlivě do 10 tis. Kč

 • Arcidiecézní charita Praha
 • ČLUZ, a.s.

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Zuccherina,a.s.
 • RWE Transgas, a.s.
 • Procter & Gamble – Rakona, s.r.o
 • Městská část Praha 6
 • NATO CHARITY BAZAAR

Nefinanční dary

 • Whirlpool CR, spol. s r.o.
 • Sportovní areál Litohoř
 • Arcibiskupství pražské
 • Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
 • Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 6 – Břevnov