Poděkování dárcům za rok 2021

Dárci podle abecedy

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. Kč:

 • Bezemková Michaela
 • Filipovičová Ludmila
 • Černošková Irena Bc.
 • Grillová Linda
 • Haráková Hana
 • Jaroš Jiří
 • Jarošová Januše
 • Kadavá Jitka, Mgr.
 • Kock Tereza
 • Kotálová Renata
 • Křivánek Aleš, Ing.
 • Kubeš Libor
 • Mlčůchová Jana
 • Navarčíková Jana, JUDr.
 • Pokorná Eva
 • Privalincová Michaela
 • Radolfová Lenka
 • Rybová Ivana
 • Rysová Eva, Ing.
 • Syrovátka Jiří
 • Swatek Radana
 • Šaterová Monika
 • Ševicová Martina
 • Tocauerová Karla
 • Tománková Věra
 • Valter Tomáš

Dary od fyzických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Abonyi Adam
 • Harák Bohumil, Ing.
 • Nemec Alexandr, Prof. Doc. RNDr. PhD
 • Ostrejšová Alena Mgr.
 • Slaba Miloslav
 • Švarc Pavel, Ing.
 • Rybička Miloš

 

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Nadační fond Tesco
 • Nadace bpd partners
 • Město Nové Strašecí
 • ČEPS, a.s.
 • MPSV
 • MČ Praha 6
 • Nadace Agrofert
 • Zuccherina, a.s.
 • MEGABOOKS CZ, s.r.o.