Projekty nadačního fondu

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Jeho hlavním posláním je finanční a materiální podpora stávajících a nově vznikajících hospiců v ČR. Kromě toho provozuje fond sociální a odborné poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké a půjčovnu kompenzačních pomůcek.

V rámci projektů jsme již rozdali 5 836 385,- Kč. Děkujeme!

Právo umírat bezbolestně

Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti.

Otevřít

Přístroje a zdravotnické pomůcky

Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění.

Otevřít

Poradenská linka

Poradenská linka pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, pro jejich rodiny a blízké. Pracovníci poradny jim poskytnou podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

Otevřít

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, které umožňují pacientovi zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a zároveň mu zaručí profesionální péči.

Otevřít

Domácí hospic Ledax v Českých Budějovicích

Pro Domácí hospic Ledax v Českých Budějovicích se snažíme získat finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč na nákup  polohovacích pomůcek.

Pokud se nám rozhodnete na nákup těchto pomůcek přispět, můžete tak učinit na č. účtu 0397915339/0800, var. symbol 200605. Děkujeme vám!

 

Otevřít

Domácí hospic Srdcem v Kolíně

Pro Domácí hospic Srdcem v Kolíně sháníme finanční prostředky ve výši 25 000 Kč na nákup kyslíkového koncentrátoru, který umožňuje zejména pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života.

Pokud se nám rozhodnete na nákup tohoto koncentrátoru přispět, můžete tak učinit na č. účtu 0397915339/0800, var. symbol 200605. Děkujeme vám!

Otevřít

Domácí hospic Athelas v Písku

Pro Domácí hospic Athelas v Písku sháníme finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu.

Pokud se nám rozhodnete na nákup těchto léků přispět, můžete tak učinit na č. účtu 0397915339/0800, var. symbol 200601. Děkujeme vám!

Otevřít

Zavřít