Poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké

Od ledna 2013 provozujeme poradenskou linku pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodiny a blízké. Pracovníci poradny jim poskytnou podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

  • Poskytujeme sociální a odborné poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké
  • Poradenství je určeno těžce nemocným lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jejich onemocnění již nereaguje na léčbu kurativní (byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení) a nastupuje léčba paliativní, hospicová. Služeb poradny mohou využít i odborníci ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy.
  • Poradna poskytuje služby telefonicky v níže uvedených úředních hodinách. Uživatelům poskytujeme konzultace také formou elektronickou a osobní. Termín osobní konzultace je třeba vždy domluvit na uvedené telefonní lince.

Telefonní linka
604 414 346

E-mail
[email protected]

Úřední hodiny

PO 8:00 - 12:00
ST 14:00 - 18:00
PÁ 8:00 - 12:00

Nabízíme informace

Těžce
nemocným

Rodinným příslušníkům
a blízkým

Profesionálům ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy

Poskytujeme

  • informace z oblasti hospicové a paliativní péče - co je hospic, jaké služby poskytuje a jak nemocným pomáhá, pro koho je hospic určen, jak požádat o přijetí, kontakty na hospicové služby v jednotlivých regionech ČR
  • podporu nemocným, jejich rodinám a blízkým (pečujícím)
  • informace o návazných zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné (možnosti setrvání nemocného v domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb, nárok na státní sociální dávky a příspěvky v nepříznivé sociální situaci nemocného, zprostředkování kontaktu na půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, zprostředkování psychologické i duchovní pomoci

Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé ČR.

Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách, která je personálně zajištěna dvěma odbornými pracovnicemi.

Stáhnout Informační leták

Jak jinak můžete podpořit nadační fond?

Dárcovskou SMS

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS PROHOSPICE 30
DMS PROHOSPICE 60
DMS PROHOSPICE 90
na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, NF Umění doprovázet obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Podpora pomocí DMS je možná i trvale

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS TRV PROHOSPICE 30
DMS TRV PROHOSPICE 60
DMS TRV PROHOSPICE 90
na telefonní číslo 87 777.

Každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Podpořte nás na GIVT.cz

Z každého vašeho nákupu pošle internetový obchod určité procento na dobrou věc jako poděkování a vy samozřejmě nezaplatíte nic navíc.

Přejít na givt.cz

Bankovním převodem

Jednorázově nebo dlouhodobě
Zadáním jednorázového nebo trvalého platebního příkazu na číslo účtu: 0397915339 / 0800.

Sbírkový účet
Zadáním jednorázového nebo trvalého platebního příkazu na číslo účtu: 94-0397915339 / 0800.

Zavřít