O hospicích

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je to nestátní zdravotnické zařízení, které řeší nejen tělesné potřeby vážně nemocných pacientů, ale také jejich potřeby psychickésociální spirituální. Pacientovi je v hospici poskytována péče podle zásad paliativní medicíny, jejímž cílem je dosažení co možná nejlepší kvality života až do jeho přirozeného konce. Hospic umožňuje nevyléčitelně nemocným prožít závěr svého života důstojně, bez zbytečné bolesti,v kruhu svých nejbližších.

O pacienty se v hospici stará odborný personál, který tvoří lékař, zdravotní sestry, ošetřovatelé, sociální pracovnice, psycholog i duchovní. Ti se věnují nejen pacientům, ale také jejich rodinám a přátelům, a to nejen v období doprovázení, ale je-li třeba i v období truchlení, po úmrtí pacienta.

Hospice, které jsme podpořili

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domácí hospicová péče Lůžkové hospice Paliativní lůžka v nemocnici

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je hospic?  

Hospic není nemocnicí ani léčebnou dlouhodobě nemocných či domovem důchodců.

Je to nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje o pacienty v terminálním stadiu jejich onemocnění. Přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala všechny své možnosti a nepostačuje či není možná péče v domácím prostředí. Hospic řeší nejen tělesné potřeby vážně nemocných pacientů, ale také jejich potřeby psychické, sociální a duchovní.Pacientovi je v hospici poskytována péče podle zásad paliativní medicíny, jejímž cílem je dosažení co možná nejlepší kvality života až do jeho přirozeného konce.

Hospic nemocnému garantuje že:

  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
  • v posledních chvílích svého života nezůstane osamocen
Jaký je hlavní rozdíl v péči o nemocné mezi nemocnicí a hospicem?  

České zdravotnictví patří k nejvyspělejším na světě, má však jeden vážný handicap – řeší pouze tělesné potřeby vážně nemocných pacientů. Jejich potřeby psychické, sociální a spirituální jsou často podceňovány. Hospic se snaží uspokojit všechny potřeby pacienta a navíc pečuje i o jeho blízké, kteří mají možnost být s nemocným v hospici ubytováni a doprovázet jej v závěru života. Je-li třeba, péče pokračuje i po mrti pacienta, péčí o pozůstalé.

Co je paliativní péče?  

Paliativní péče je komplexní péče o pacienty, jejichž nemoc již nereaguje na kurativní léčbu. Léčí příznaky, symptomy nemoci, kde již není možné odstranit, vyléčit její příčinu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších nepříjemných symptomů, které s sebou závěrečná stadia těžkých onemocnění přináší, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb pacienta. Cílem paliativní péče je dosažení co možná nejlepší kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin.

Co je potřeba před přijetím do hospice?  

K přijetí do hospice je potřeba svobodný písemný souhlas pacienta a vyplněná žádost, kterou je možné vyzvednout přímo v hospici nebo stáhnout z internetu či nechat poslat poštou. Žádost musí být vždy vyplněna ošetřujícím lékařem, aby bylo jasné, že byly vyčerpány všechny možnosti léčby, jaké léky pacient užívá atd.

Pro přijetí do hospice je indikován pacient:

  • kterého jeho postupující nemoc ohrožuje na životě
  • který potřebuje paliativní péči a současně není nutná hospitalizace v nemocnici
  • u kterého není možná nebo nestačí domácí péče

Nejčastějšími pacienty hospice jsou nemocní v pokročilém stadiu onkologických onemocnění, méně často pak nemocní v terminálním stadiu jiných onemocnění.

Zavřít