Poděkování dárcům za rok 2018

Dárci podle abecedy

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. Kč:

 • Abonyi Adam
 • Černošek Karel, Ing.
 • Černošková Libuše, Ing.
 • Filipovičová Ludmila
 • Grillová Linda
 • Holzner Petr, JUDr.
 • Jiras Jiří
 • Kadavá Jitka
 • Kapal Tomáš
 • Kremláček Vladimír
 • Kubeš Libor
 • Martináková Zdeňka
 • Matušková Klára
 • Mlcuchová Jana
 • Moravcová Eva
 • Navarčíková Jana, JUDr.
 • Nemec Alexandr, Prof. RNDr.,PhD.
 • Němcová Hana, Mgr.
 • Novotná Eliška
 • Pokorná Eva
 • Rohlová Jindřiška
 • Rybová Ivana
 • Rysová Eva, Ing.
 • Syrovátka Jiří
 • Swatek Radana
 • Šaterová Monika
 • Tománková Věra
 • Těšina Petr
 • Valter Tomáš

Dary od fyzických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Radolfová Lenka
 • Ing. Pavel Švarc, CSc.
 • Barbora Slabová
 • Milan Slaba
 • Miloš Rybička

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Nadace bpd Partners
 • ČEPS, a.s.
 • Zuccherina,a.s.
 • MEGABOOKS CZ, s.r.o.

Nefinanční dary

 • Whirlpool CR, spol. s r.o.