Poděkování dárcům za rok 2014

Dárci podle abecedy

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. Kč:

 • Alter Tomáš
 • Bartoq Rolan
 • Filipovičová Ludmila
 • Černočková Libuše, Ing.
 • Jarošová Januše
 • Jaroš Jiří
 • Javorská Lucie
 • Kadavá Jitka, Mgr.
 • Kadavý Alexandr, Mgr.
 • Kocmanová Libuše
 • Komárková Eva
 • Kubeš Libor
 • Kučera Radek
 • Kunová Anna
 • Kunová Alena
 • Matušková Klára
 • Moravcová Eva
 • Možná Lenka
 • Návarová Radka
 • Nemec Alexandr, Doc. RNDr.
 • Novotná Eliška
 • Novotný Karel
 • Pazourková Tereza
 • Pokorná Eva
 • Rohr Tomáš, Ing.
 • Swatek Radana
 • Syrovátka Jiří
 • Šaterová Monika
 • Tesařová Jana
 • Tománková Věra
 • Valter Tomáš
 • Vyšín Radovan, Ing.
 • Žitný Zbyněk

Dary od fyzických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Hrnčíř George
 • Ing. Bohumil Harák
 • Ing. Pavel Švarc, CSc.
 • Křížová Lenka
 • Miloslav Slaba

Dary od právnických osob jednotlivě do 10 tis. Kč

 • Arcidiecézní charita Praha
 • Sportovní areál Litohoř

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • ČEPS, a.s.
 • Zuccherina, a.s.
 • RWE
 • MEGABOOKS CZ

Nefinanční dary

 • Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • Whirlpool CR, spol. s r.o.