Poděkování dárcům za rok 2015

Dárci podle abecedy

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. Kč:

 • Brádková Hana
 • Ceplová Květoslava, Ing.
 • Černošek Karel, Ing.
 • Černošková Libuše, Ing.
 • Filipovičová Ludmila
 • Jarošová Januše
 • Jaroš Jiří
 • Kadavá Jitka, Mgr.
 • Kadavý Alexandr, Mgr.
 • Kliková Hana
 • Komárková Eva
 • Kubeš Libor
 • Kunová Anna
 • Matušková Klára
 • Moravcová Eva
 • Možná Lenka
 • Návarová Radka
 • Navrátilová Martina
 • Nemec Alexandr, Doc. RNDr.
 • Němcová Hana
 • Novotná Eliška
 • Pangrácová Irena
 • Pokorná Eva
 • Syrovátka Jiří
 • Swatek Radana
 • Šaterová Monika
 • Švecová Eva
 • Tománková Věra
 • Tomasová Veronika
 • Valichnačová Gabriela
 • Valter Tomáš

Dary od fyzických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Hrnčíř George
 • Shinger Galina
 • Ing. Pavel Švarc, CSc.
 • Vojtěch Zikmund
 • Lenka Křížová
 • Miloslav Slaba
 • Ing. Harák Bohumil

Dary od právnických osob jednotlivě do 10 tis. Kč

 • Arcidiecézní charita Praha
 • Charity Art Products
 • Colsys s.r.o.

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. Kč

 • Zuccherina, a.s.
 • RWE
 • Megabooks CZ

Nefinanční dary

 • Whirlpool CR, spol. s r.o.