Beseda na téma „Je možné pokojně zemřít?“

25. 03. 2019

srdečně Vás zveme na besedu na téma „Je možné pokojně zemřít?„, kterou pořádáme ve spolupráci s městem Nové Strašecí ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17,00 hodin v Městské galerii Viktora Olivy v Novém Strašecí.

Diskutovat na toto téma budeme se sociální pracovnicí a dlouholetou dobrovolnicí mobilního hospice Cesta domů paní Petrou Kýhosovou. Dalšími hosty besedy budou paní Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet a Mgr. Jarmila Neumannová, sociální pracovnice – poradenská linka pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Vstupné 100 Kč. Bližší informace viz:  Pozvánka

Zavřít