Díky našemu daru vybaví chebský hospic svoji půjčovnu o další kompenzační pomůcky

Díky našemu daru vybaví chebský hospic svoji půjčovnu o další kompenzační pomůcky

26. 10. 2020

I v těchto těžkých chvílích se snažíme pomáhat a podporovat české hospice. V pondělí 26. října 2020 jsme předali náš další finanční dar ve výši 25 tisíc Kč Hospici Sv. Jiří v Chebu. Ten jej použije na zakoupení kompenzačních pomůcek do své půjčovny. V letošním roce je to již druhý dar, který jsme tomuto hospici poskytli. Celkově jsme ho podpořili částkou dosahující téměř 211 tisíc Kč.

„Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou službou půjčovna kompenzačních pomůcek,“ říká ředitelka hospice Alena Votavová. „Se zvyšujícím se počtem našich klientů roste i zájem o zápůjčku těchto pomůcek, které využívají nejen klienti hospice, ale také široká veřejnost,“ vysvětluje paní ředitelka. „Z daru NF Umění doprovázet můžeme zakoupit a dovybavit půjčovnu o další pomůcky, které jsou důležité při poskytování paliativní péče v domácím prostředí. Jedná se např. o antidekubitní matrace, antidekubitní sedáky, stolky k lůžku, invalidní vozíky, sedáky do vany apod.,“ vysvětluje. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít