Domácí hospic Jordán pořídí z našeho daru vybavení dvou zdravotnických batohů

12. 07. 2019

Finanční dar ve výši 11 tisíc Kč jsme ve čtvrtek 11.července 2019 osobně předali Domácímu hospici Jordán v Táboře. Ten jej použije na pořízení kompletního vybavení dvou zdravotnických batohů pro sestry v terénu.

Lékaři a sestry Domácího hospice Jordán jsou pacientům a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost týmu je 25 km v okolí Tábora. „Vzhledem ke kombinaci pohotovostního režimu a velikosti pokrývané oblasti musí mít naše sestry 100% zdravotnické vybavení zahrnující všechny položky, které by pacient v kteroukoliv denní či noční hodinu mohl potřebovat,“ říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. „Každá naše sestra má svůj zdravotnický batoh a v něm vlastní vybavení. A protože v letošním roce došlo k personálnímu navýšení zdravotnického týmu, potřebujeme doplnit kompletní vybavení pro další dvě sestry v terénu,“ vysvětluje ředitelka.

Zavřít