Domácí hospic Ledax pořídí z našeho daru polohovací pomůcky

Domácí hospic Ledax pořídí z našeho daru polohovací pomůcky

13. 07. 2023

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč jsme ve čtvrtek 13. července 2023 předali Domácímu hospici Ledax v Českých Budějovicích. Ten z daru pořídí polohovací pomůcky pro klienty hospice.

„Mezi důležité pomůcky, které v péči o těžce nemocné klienty využíváme, jsou i různé polohovací pomůcky, které nejen zabraňují vzniku dekubitů u klientů, ale také šetří záda našich pracovnic,“ říká ředitelka hospice Ing. Eliška Hájková. Konkrétně se jedná o podložky pro polohování trupu, polohovací klíny pro polohování dolních a horních končetin a další různé antidekubitní podložky,“ upřesňuje paní ředitelka. „Kromě toho chceme z daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupit i čtyři kluzné podložky, které používáme zejména pro usnadnění a ulehčení manipulace s nepohyblivými klienty,“ dodává.

Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít