Domácí hospic Nablízku od nás získal finance na nákup kyslíkového koncentrátoru

Domácí hospic Nablízku od nás získal finance na nákup kyslíkového koncentrátoru

13. 10. 2020

Finanční dar ve výši 25 tisíc korun jsme v úterý 13. října 2020 předali ředitelce Domácího hospice Nablízku v Lysé nad Labem. Dar je určen na nákup kyslíkového koncentrátoru pro těžce nemocné pacienty s dýchacími potížemi. Kromě finančního daru jsme hospici předali ještě zcela nový mechanický vozík v ceně 8 900 Kč.

„K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat,“ říká ředitelka domácího hospice Bohumila Urbanová. „S nárůstem počtu našich klientů je spojen i zvýšený zájem o bezplatnou zápůjčku zdravotních a kompenzačních pomůcek v rámci námi provozované půjčovny. Díky daru NF Umění doprovázet můžeme nyní zakoupit a doplnit vybavení půjčovny o další koncentrátor kyslíku, který umožní pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života,“ dodává ředitelka.

Tisková zpráva:

Zavřít