Domácí hospic Nablízku zakoupí z našeho daru lineární dávkovač léků

25. 10. 2019

V pátek 25. října 2019 jsme navštívili Domácí hospic Nablízku v Lysé nad Labem a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup lineárnho dávkovače léků, který sloužík přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení v poskytování domácí hospicové péče.

„K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v rodinném prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat,“ říká Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka Domácího hospice Nablízku. „V roce 2016 jsme doprovodili 6 klientů, o rok později 25 klientů a v roce 2018 to už bylo 37 klientů. Se zvyšujícím se počtem našich klientů jsme zaznamenali i zvýšený zájem o bezplatnou zápůjčku kompenzačních pomůcek, což pro nás znamená nutnost jejich navýšení a zároveň nárůst finančních prostředků na jejich pořízení,“ vysvětluje ředitelka. Bližší informace viz:

Zavřít