Domácí hospic Setkání od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků

21. 11. 2019

Hospic Setkání z Rychnova nad Kněžnou od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme paní ředitelce předali osobně ve středu 20. listopadu 2019.

Domácí hospic Setkání poskytuje zdravotní i lidskou podporu těžce nemocným pacientům a jejich rodinám na území Rychnovska od roku 2014. Za tu dobu poskytl službu více než 200 rodinám, které pečovaly o nevyléčitelně nemocného doma. “ K tomu, abychom mohli poskytovat domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění“, uvedla ředitelka hospice Mgr. Andrea Kolaříková. „Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení každého hospice“, doplňuje ředitelka.

Tisková zpráva:

Napsali o nás:

Zavřít