Domácí hospic Vysočina od nás získal finance na nákup kyslíkového koncentrátoru

Domácí hospic Vysočina od nás získal finance na nákup kyslíkového koncentrátoru

14. 02. 2023

V úterý 14. února 2023 jsme navštívili Domácí hospic Vysočina v Novém Městě na Moravě a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 25 tisíc Kč, který je určen na nákup kyslíkového koncentrátoru.

„Zájem o službu domácí hospicové péče každý rok roste. Počet klientů této služby výrazně narostl zejména v loňském roce, kdy jsme poskytli domácí hospicovou péči 121 klientům, což bylo o 60 klientů více než v roce 2021,“ říká ředitelka hospice Ing. Hana Brnická. “ Tato situace však s sebou přináší i potřebu významněji rozšířit naše přístrojové vybavení, bez kterého není možné kvalitní paliativní péči v domácím prostředí poskytovat,“ upřesňuje ředitelka. „Jedním z přístrojů, který nejvíce používáme a je pro naši práci nepostradatelný, je i výše zmíněný kyslíkový koncentrátor, jenž pomáhá zlepšovat dýchání našich těžce nemocných pacientů a umožňuje jim zůstat doma až do konce života. Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní rozšířit vybavení našeho mobilního hospice o další koncentrátor, za což jsme moc rádi,“ dodává.

Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít