Domácímu hospici Athelas v Písku jsme předali potřebné prostředky na nákup polohovacího lůžka

Domácímu hospici Athelas v Písku jsme předali potřebné prostředky na nákup polohovacího lůžka

23. 09. 2020

Finanční dar ve výši 25 tisíc Kč jsme ve středu 23. září 2020 předali ředitelce Domácího hospice Athelas v Písku. Hospic z našeho daru zakoupí polohovací lůžko pro nevyléčitelně nemocné pacienty v domácí péči.

„Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme polohovací lůžko MEYRA Ecofit plus, které zapůjčujeme terminálně nemocným do domácího prostředí zdarma,“ říká ředitelka hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. „Lůžko poslouží 50 až 60 nemocným v terminálním stadiu z okresu Písek, Strakonice a oblasti Týna nad Vltavou. Sekundární cílovou skupinou jsou pak pečující, kterým poskytnuté lůžko velmi ulehčuje manipulaci s nemocným a umírajícím zase zajistí komfort při jejich pobytu na lůžku,“ doplňuje ředitelka.

Tisková zpráva:

Zavřít