Hospic Sv. Jiří od nás obdržel finance na lineární dávkovač léků

Hospic Sv. Jiří od nás obdržel finance na lineární dávkovač léků

24. 06. 2024

V pondělí 24. června 2024 jsme navštívili Hospic Sv. Jiří v Chebu a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup lineárního dávkovače léků.

„V současné době poskytuje Hospic Sv. Jiří své služby na území celého Karlovarského kraje a zájem o ně stále roste,“ říká ředitelka domácího hospice Alena Votavová. „Naše kapacita je plně vytížena, proto se snažíme rozšířit portfolio nabízených pomůcek a přístrojů tak, abychom měli k dispozici vše, co nemocní lidé potřebují, aby mohli v závěru života zůstat doma, v kruhu svých blízkých. Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač léků, který slouží k nitrožilnímu podávání léků, přičemž zabezpečuje přesné a plynulé dávkování dle potřeb nevyléčitelně nemocných,“ vysvětluje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít