Hospic sv. Zdislavy zakoupí z našeho daru pět antidekubitních matrací

10. 07. 2020

V úterý 12. května 2020 jsme navštívili Hospic sv. Zdislavy v Liberci a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 32 803 Kč na nákup pěti antidekubitních matrací do půjčovny kompenzačních pomůcek.

„Půjčovna kompenzačních pomůcek je nezbytnou součástí naší domácí hospicové péče,“ říká ředitelka hospice Ing. Taťána Janoušková. „Největší zájem je stále o polohovací lůžka, antidekubitní matrace a invalidní vozíky, které jsou však častým používáním opotřebované a ztrácejí svoji funkčnost. Chceme proto začít s obnovou těchto pomůcek a pořídit celkem 8 nových matrací, 3 lůžka a 1 invalidní vozík. Dar NF Umění doprovázet nám umožní zakoupit pět antidekubitních matrací, které nahradí ty opotřebované,“ vysvětluje ředitelka.

Tisková zpráva:

Zavřít