Hospicová péče sv. Kleofáše zakoupí z našeho daru další lineární dávkovač léků

24. 01. 2019

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 jsme navštívili Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni a její ředitelce předali finanční dar ve výši 32 tisíc Kč na nákup lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné pacienty.

„K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat,“ říká ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petra Brychtová. „Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač léků, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení v poskytování domácí hospicové péče,“ vysvětluje ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další lineární dávkovač, který umožňuje pacientům trpícím bolestí zůstat doma ve svém prostředí až do konce života,“ dodává.

Zavřít