Léčba bolesti je v hospici prioritou

Léčba bolesti je v hospici prioritou

22. 08. 2023

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků a zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty od nás získala Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni. Dar jsme hospici předali osobně v úterý 22. srpna 2023.

Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší,“ říká ředitelka hospice Mgr. Irena Kalná. „Tyto negativní projevy jsme schopni eliminovat či úplně odstranit, ale jen s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího zdravotnického materiálu potřebného k šetrné péči,“ doplňuje ředitelka. „Cena těchto prostředků však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které je hradí pouze do určité výše. Snažíme se proto na léky a zdravotnické prostředky shánět finanční prostředky i z jiných zdrojů.“ Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít