Léčba bolesti je v péči o nevyléčitelně nemocné klienty prioritou

28. 08. 2019

V úterý 27. srpna 2019 jsme navštívili Domácí hospic Athelas v Písku a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 20 tisíc korun. Z daru budou zakoupeny léky a zdravotnický materiál, které poslouží 40 – 50 nemocným v terminálním stadiu. 

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích příznaků, které s sebou pokročilá stadia nevyléčitelých onemocnění přináší,“ říká ředitelka mobilního hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. „Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit, ale jen pomocí aplikace léků či dalšího speciálního zdravotnického materiálu,“ vysvětluje ředitelka. „Většina těchto léků však není zcela hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient si je tak musí částečně či plně hradit, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Snažíme se proto na léky shánět finanční dary a mít tak pro naše pacienty potřebné léky k dispozici zdarma, čímž pečujícím alespoň částečně pomůžeme zmírnit finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena,“ dodává.

Tisková zpráva:

Zavřít