Liberecký hospic zakoupí z našeho daru speciální antidekubitní matraci

Liberecký hospic zakoupí z našeho daru speciální antidekubitní matraci

13. 06. 2022

V pondělí 13. června 2022 jsme navštívili Hospic sv. Zdislavy v Liberci a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 40 tisíc Kč, který je určen na nákup plně automatizované a flexibilní vzduchové matrace CuroCell A4.

„Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme do našeho lůžkového hospice jednu plně automatizovanou a flexibilní vzduchovou antidekubitní matraci CuroCell A4,“ říká jeho ředitelka Ing. Taťána Janoušková. „Matraci tohoto typu máme v současné chvíli pouze jednu a jsme s ní nadmíru spokojeni. Její jedinečnost spočívá především v jejích funkcích, které jsou nejen preventivní, ale i léčebné. Tyto aktivní matrace pomáhají při jinak zdlouhavé a bolestivé léčbě dekubitů u imobilních pacientů a umožňují nám zachovat vysokou kvalitu paliativní péče v lůžkovém zařízení,“ doplňuje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít