Lineární dávkovač léků pro Hospic svaté Hedviky v Kladně

10. 12. 2019

Finanční dar ve výši 17 451 Kč jsme dnes předali ředitelce Hospice svaté Hedviky v Kladně. Dar je určen na nákup lineárního dávkovače léků ARKUS 600 pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

Finance na nákup lineárního dávkovače léků věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

Tisková zpráva:

Zavřít