Náš první dar v roce 2020 patří domácímu hospici v Tachově

07. 01. 2020

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v úterý 7. ledna 2020 předali zástupcům domácího hospice v Tachově. Dar je určen na nákup lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné klienty tohoto hospice.

Domácí hospicovou péči poskytuje mobilní hospic v Tachově od ledna 2016. „V roce 2016 měl hospic 33 klientů, o rok později jsme pečovali o 32 klientů, v roce 2018 to už bylo 44 klientů a předpokládáme, že i v roce 2019 udržíme počet klientů na podobné výši“, říká Alena Votavová, ředitelka hospice. „Se zvyšujícím se počtem našich klientů jsme však zaznamenali i zvýšený zájem o zápůjčku kompenzačních pomůcek, což pro nás znamená nutnost jejich navýšení a zároveň nárůst finančních prostředků na jejich pořízení“, vysvětluje ředitelka.

Tisková zpráva:

Zavřít