Pomáháme hospicům s léčbou bolesti

Pomáháme hospicům s léčbou bolesti

07. 10. 2021

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků a zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty jsme ve čtvrtek 7. října 2021 předali ředitelce Hospice Sv. Jiří v Chebu. Celkově jsme tento hospic podpořili částkou dosahující téměř 261 tisíc Kč.

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší“,  říká ředitelka hospice Alena Votavová. „Tyto negativní projevy jsme schopni eliminovat či úplně odstranit, ale jen s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu potřebného k šetrné péči“, doplňuje ředitelka. „Cena těchto prostředků však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které je hradí pouze do určité výše. Zbývající část si pacient musí zaplatit sám, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Snažíme se proto na léky shánět finanční dary a mít tak pro naše pacienty potřebné léky k dispozici zdarma, čímž pečujícím alespoň částečně pomůžeme zmírnit finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena“, dodává.

Tisková zpráva

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti

http://www.hospiccheb.cz/rubrika/clanky/nadacni-fond-umeni-doprovazet-pomaha-hospicum-s-lecbou-bolesti-2.html?fbclid=IwAR3AFIyfS41-nFWxUcO4QZXhSc7GPe61173Jxur7ym9RlmolRMv8NRC_laY

Zavřít