Pomáháme hospicům s léčbou bolesti

Pomáháme hospicům s léčbou bolesti

28. 07. 2022

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč jsme ve čtvrtek 28. července 2022 předali ředitelce Domácího hospice Athelas v Písku. Dar je určen na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu pro klienty v domácí péči.

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích příznaků, které s sebou pokročilá stadia nevyléčitelných onemocnění přináší,“ říká ředitelka mobilního hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. „Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit, ale jen pomocí aplikace léků (opiátů) či dalšího speciálního zdravotnického materiálu,“ vysvětluje ředitelka. „Většina těchto léků však není zcela hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient si je tak musí částečně či plně hradit, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Snažíme se proto na léky shánět finanční dary a mít tak pro naše pacienty potřebné léky k dispozici zdarma, čímž pečujícím alespoň částečně pomůžeme zmírnit finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena,“ dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít