Pomáháme hospicům s léčbou bolesti

30. 07. 2019

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč jsme v pondělí 29. července 2019 předali Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni na nákup léků a zdravotnického materiálu pro těžce nemocné pacienty tohoto mobilního hospice. Finance na nákup léčiv jsme hospici věnovali z našeho projektu Právo umírat bezbolestně, kterým hospicům pomáháme v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti.

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích příznaků, které s sebou pokročilá stadia nevyléčitelných onemocnění přináší,“ říká ředitelka mobilního hospice Mgr. Petra Brychtová. „Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit, ale jen pomocí aplikace léků (opiátů) či dalšího speciálního zdravotnického materiálu,“ vysvětluje ředitelka. „Většina těchto léků však není zcela hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient si je tak musí částečně či plně hradit, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme dovybavit naši hospicovou lékárnu o potřebná léčiva a zmírnit tak pečujícím finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena,“ dodává.

Tisková zpráva:

Zavřít