Projekty

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Jeho hlavním posláním je finanční a materiální podpora stávajících a nově vznikajících hospiců v ČR. Kromě toho provozuje fond sociální a odborné poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké a půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Zavřít