Co je hospic?

Hospic není nemocnicí ani léčebnou dlouhodobě nemocných či domovem důchodců.

Je to nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje o pacienty v terminálním stadiu jejich onemocnění. Přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala všechny své možnosti a nepostačuje či není možná péče v domácím prostředí. Hospic řeší nejen tělesné potřeby vážně nemocných pacientů, ale také jejich potřeby psychické, sociální a duchovní.Pacientovi je v hospici poskytována péče podle zásad paliativní medicíny, jejímž cílem je dosažení co možná nejlepší kvality života až do jeho přirozeného konce.

Hospic nemocnému garantuje že:

  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
  • v posledních chvílích svého života nezůstane osamocen

Zavřít