Co je paliativní péče?

Paliativní péče je komplexní péče o pacienty, jejichž nemoc již nereaguje na kurativní léčbu. Léčí příznaky, symptomy nemoci, kde již není možné odstranit, vyléčit její příčinu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších nepříjemných symptomů, které s sebou závěrečná stadia těžkých onemocnění přináší, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb pacienta. Cílem paliativní péče je dosažení co možná nejlepší kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin.

Zavřít